Ötekinin Ötekisi
ISBN
9789750527135

1. baskı - Ağustos 2019
280 sayfa


34,50 TL
27,60 TL

Ötekinin Ötekisi

Etno-Dinsel Bir Kimlik Olarak Alevi Kürtlüğün İnşası
Sabır Güler Sevli

Etno-dinsel gerçekliğin ötesinde, bir siyasi varlık olarak Alevi Kürt kimliğinin inşasını inceleyen bir kitap: Selçuklu, Osmanlı ve zamanımıza uzanan süreçte hem etno-dinsel ve etno-politik gelişimin tarihine bakıyor, hem bu tarihin nasıl yeniden keşfedildiğini sorguluyor. 1980’lerdeki yenidenuyanışa, Sivas ve Gazi Mahallesi katliamlarının ve Kürt hareketinin etkisine özel bir ağırlık vererek…

“‘Sünni Türklük’ün yanında, ‘Alevi Türklük’ ve ‘Sünni Kürtlük’ de artık toplumsal ve siyasal düzeyde tartışmasız kabul edilen etno-dinsel kimlikler iken, ‘Alevi Kürtlük’ gerek bu çoğunluk kimlikler tarafından gerekse resmî düzeyde çoğu zaman reddedilmekte, birinin kabulü diğerinin reddi şeklinde bir kodlamaya tabi tutulmaktadır. Sünni Türk ve Alevi Türk tarafı ‘Alevinin Kürdü mü olur?’, Sünni Kürt tarafı ise ‘Kürdün Alevisi mi olur?’ söylemi ile bunu hayata geçirmektedir. (…) Bu durum, Alevi Kürtler içerisinde de yansımasını bulmakta ve Türk cephesinin bakış açısına yakın bir şekilde ‘Alevilikte yetmiş iki millete bir bakılır’, ‘Alevinin Kürdü mü olur?’, ‘Ben Aleviyim, Kürt değilim’ şeklindeki söylemlerle kendisini göstermektedir.”

Etno-dinsel gerçekliğin ötesinde, bir siyasi varlık olarak Alevi Kürt kimliğinin inşasını inceleyen bir kitap: Selçuklu, Osmanlı ve zamanımıza uzanan süreçte hem etno-dinsel ve etno-politik gelişimin tarihine bakıyor, hem bu tarihin nasıl yeniden keşfedildiğini sorguluyor. 1980’lerdeki yenidenuyanışa, Sivas ve Gazi Mahallesi katliamlarının ve Kürt hareketinin etkisine özel bir ağırlık vererek…

Sabır Güler Sevli, zihin açıcı bir dörtlü mukayese ekseni de kuruyor kitabında: Alevi Kürtleri Heryerdekiler’le (Müslümanlar), Uzaktakiler’le (Ezidiler), Güneydekiler’le (İran ve Irak’taki “Ehl-i Haklar”), Buradakiler’le (Zaza Alevilerin ayrıksılığı) ilişkileri içinde ele alıyor. “Tabunun tabusu” diyebileceğimiz bir konuda, açık zihinli ve doyurucu
bir çalışma.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Ötekinin Ötekisi
Alt Başlık
Etno-Dinsel Bir Kimlik Olarak Alevi Kürtlüğün İnşası
ISBN
9789750527135
Yayın No
İletişim - 2794
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 457
Alan
Tarih, Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
280 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Baskı
1. baskı - Ağustos 2019
Yazar
Sabır Güler Sevli
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Doğuş Sarpkaya
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Bülent Yaşar
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Sabır Güler Sevli

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi SBF’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programını bitirdikten sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Halen Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışan Sabır Güler Sevli’nin eserleri arasında 2008 yılında Dipnot Yayınları tarafından yayımlanan Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi Modernleşme, Çözülme ve Türkiye Birlik Partisi adlı kitabı ve İletişim Yayınları tarafından ilk baskısı 2011 yılında yapılan, Şükrü Aslan’ın derlediği Herkesin Bildiği Sır: Dersim adlı kitapta “Dersim’in Mürşit Ocağı: Ağuçan” adlı makalesi bulunmaktadır.