Metaların Kerameti
ISBN
9789750525827

1. baskı - Ocak 2019
230 sayfa


30,50 TL
24,40 TL

Metaların Kerameti

Melda Yaman, Özgür Öztürk

İktisadiyatın kilit ve “sihirli” kavramı metanın, tarihsel ve çok boyutlu bir analizini yapıyor bu kitap. İlk insan toplumlarında metanın yerine dair tarihin ve antropolojinin bulgularından, klasik felsefede –Aristoteles’te– metanın “kerametine”…

“İçinde yaşadığımız kapitalist toplum, birçok yaşamsal nesnenin ve sürecin metalaştığı, her yanımızı alınıp satılan metaların kuşattığı özgül bir tarihsel dönem oluşturuyor. Önümüzdeki, arkamızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki her şey meta – yiyecekler, içecekler, giysiler, evler, arabalar, toprak, su… Hatta neredeyse hava bile meta. (…) İnsanın ihtiyaçlarının sınırının olmadığı iddiasıyla, bu binlerce çeşit ürün bir “cennet” vaat ediyor. (…) Her şey için bu metalara muhtacız. Bilim epeydir meta üretiminin devindirici gücü olmuş durumda. Keza sanatın da meta dünyasının dışında kaldığını söylemek hayli güç. (…) Bir yandansa bize vaat edilen ‘cennet’ bir cehennem aynı zamanda. Doğru, metalara muhtacız ama metalara sahip olmaksa kendi canımızı, kanımızı, üretken gücümüzü meta haline getirmekten geçiyor ne yazık ki.”

İktisadiyatın kilit ve “sihirli” kavramı metanın, tarihsel ve çok boyutlu bir analizini yapıyor bu kitap. İlk insan toplumlarında metanın yerine dair tarihin ve antropolojinin bulgularından, klasik felsefede –Aristoteles’te– metanın “kerametine”… Modern ekonomi-politikte metanın kazandığı anlamdan, Marx’ın yönteminde ve Kapital’de metanın önemine; metaların fetiş karakterine ve sıradan bir meta olmanın “ötesine” geçen bir meta olarak paraya… Kadınların hane içindeki karşılıksız emeğinin metalaşma sürecinden istisna edilmesinin ataerki-kapitalizm ittifakındaki işlevine. Melda Yaman ve Özgür Öztürk, Ankara Dayanışma Akademisi’nde verdikleri derslerin ürünü olan bu kitapta, meta kavramı üzerinden bütün bir insanlık tarihi ve iktisat bilimi okuması yapıyorlar bir bakıma. Meta kavramı üzerinden, insan oluşumuzun olanak ve kısıtlarını sorguluyorlar.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Metaların Kerameti
ISBN
9789750525827
Yayın No
İletişim - 2709
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 446
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
230 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
198 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2019
Yazar
Melda Yaman, Özgür Öztürk
Editör
Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Osman Şişman
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Berkay Üzüm
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Melda Yaman

Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Gelişme Kürsüsü’nde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi iken, barış imzacısı olduğu için 22 Kasım 2016 tarihli KHK ile görevinden uzaklaştırıldı. Geç kapitalistleşme süreçleri, iktisadi krizler, Türkiye ekonomisi, kadın emeği, tarımsal üretim konularında çalışmaları bulunmaktadır. Geç Kapitalistleşme Sürecinde Kriz: Türkiye - 1979 Krizi; Tütün: Reji’den TEKEL’e TEKEL’den Bugüne (N. Ertürk Keskin ile birlikte); Ataerkil Kapitalist Tahakküm Altında Kadın Emeği - Kadın Bedeni ve Grundrisse’den Kapital’e Patikalar (Ö. Öztürk ve Ö. Narin ile birlikte) başlıklı kitapları; Emeğin Kitabı (G. Tuna, G. Yarkın ve F. Ercan ile birlikte), Kapitalizm Ataerkillik ve Kadın Emeği (I) ve Kapitalizm Ataerkillik ve Kadın Emeği (II) (Saniye Dedeoğlu ile birlikte) başlıklı derleme kitapları bulunmaktadır.


Özgür Öztürk

Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Gelişme Kürsüsü’nde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi iken, barış imzacısı olduğu için 22 Kasım 2016 tarihli KHK ile görevinden uzaklaştırıldı. Emperyalizm, Türkiye ekonomisi, sermayenin uluslararasılaşması, diyalektik yöntem konularında çalışmaları bulunmaktadır. Kitapları: Türkiye’de Büyük Sermaye Grupları (İstanbul: SAV, 2009), Grundrisse’den Kapital’e Patikalar (Melda Yaman ve Özgür Narin ile birlikte, SAV, İstanbul, 2017).