Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002
ISBN
9789750503924

1. baskı - Mart 2006
272 sayfa


Tükendi
Türkiye'de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi:1

Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türkiye'nin ilk kadın konulu kütüphanesidir. Amacı, Türkiye’de kadın konusunda yayımlanan yapıtları toplamak, düzenlemek, gelecek kuşaklara aktarmak yanında, kadın konulu her kişi, kurum, kuruluş ve örgütün ürettiği her türden belgeyi de toplayıp, düzenlemektir.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türkiye'nin ilk kadın konulu kütüphanesidir. Amacı, Türkiye’de kadın konusunda yayımlanan yapıtları toplamak, düzenlemek, gelecek kuşaklara aktarmak yanında, kadın konulu her kişi, kurum, kuruluş ve örgütün ürettiği her türden belgeyi de toplayıp, düzenlemektir. Bilgi Merkezi daha kuruluşunun ilk yıllarında uluslararası bir toplantı düzenlemiş, ardından birçok uluslararası toplantıya katılmış; başka bir söyleyişle de günümüzde, çalışmaları ve eylemleriyle yurtiçinden çok yurtdışında tanınır duruma gelmiştir. Merkezin bu çalışmalarının gönüllüler tarafından sürdürüldüğü düşünüldükçe yayımlanan kitaplar, yıllık konulu takvimler, yapılan sergi, konferans vb. etkinliklerin önemi daha iyi anlaşılabilecektir. Elinizdeki bibliyografya da, Türkiye'de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası adıyla 2000 yılında Kültür Bakanlığı'nın desteklediği aynı addaki projenin kitaplar bölümünü içermektedir. Osmanlı Türklerinin basımevini kullanmaya başladıkları 1729 yılından 2002 yılına kadar kadın konusunda Türkiye'de yayımlanan bütün yapıtları içermeyi amaçlamaktadır. Bu konuda Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nin daha önce yayımladığı bibliyografyalar da bulunmaktadır. Bunların belli başlıları: İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası. Bir toplu katalog özelliği taşıyan bu bibliyografya Türkiye'deki kadın hareketi, kadın örgütleri ve kadın yayınları arasında önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır. 1928 Harf Devrimi'nden 1996 yılına kadar Latin harfleriyle yayımlanmış süreli yayınları içeren Kadın Süreli Yayınları: Hanımlar Âlemi'nden Roza'ya adlı çalışmayı, Kadın Yazıları: 1955-1990 adlı başka bir bibliyografya izler. Bibliyografyalar belirli bir konudaki yapıtları araştırmacılar için bir araya getirmenin ötesinde, ulusal belleği güçlendiren, canlı ve işlevsel kılan temel danışma kaynaklarıdır.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayını (21)

  Kitabı vakıf adına gerçekleştiren: Rüveyda Deniz Yalçın

 

Üst Başlık
Türkiye'de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi:1
Kitabın Adı
Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002
ISBN
9789750503924
Yayın No
İletişim - 1141
Dizi No
Dizi Dışı - 0
Alan
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Tarih
Sayfa Sayısı
272 sayfa
En
160 mm
Boy
230 mm
Ağırlık
287 gr
Baskı
1. baskı - Mart 2006
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Bibliyografya
Deniz Yalçın, Hasan Keseroğlu
Proje Danışmanı
Bekir Kemal Ataman, Hasan Keseroğlu
Arşiv
Bekir Kemal Ataman, Neslihan Kılıç, Nisa Sancaktar
Proje Ekibi
Bekir Kemal Ataman, Deniz Yalçın, Neslihan Kılıç, Nisa Sancaktar
Proje Komisyonu
Aslı Davaz, Bekir Kemal Ataman, İmren Sipahi, Jale Baysal, Zehra Toska
Baskı ve Cilt
Sena Ofset