İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi?
Çeviri
Işık Ergüden

ISBN
9789750506086

3. baskı - Nisan 2016
280 sayfa


Yakında

İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi?

Bir Osmanlı Limanından Hatıralar
Marie-Carmen Smyrnelis (Der.)

1922’deki büyük yangın, İzmir’in tarihinde önemli bir kırılma noktası oluşturur. Bu olay, 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı şehirlerinden biri sayılan İzmir’i karanlık bir unutulma dönemine hapseder. Yine de, bu parlak liman şehri kendi küllerinden yeniden inşa olmayı başardı.
Elinizdeki kitap, daha çok bu yangından önceki İzmir’i, yani Osmanlı İzmir’ini inceliyor.

1922’deki büyük yangın, İzmir’in tarihinde önemli bir kırılma noktası oluşturur. Bu olay, 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı şehirlerinden biri sayılan İzmir’i karanlık bir unutulma dönemine hapseder. Yine de, bu parlak liman şehri kendi küllerinden yeniden inşa olmayı başardı. Elinizdeki kitap, daha çok bu yangından önceki İzmir’i, yani Osmanlı İzmir’ini inceliyor. Tabii, İzmir’i İzmir yapan kentlileri esas alarak: Müslüman halk için burası, nüfusun büyük bir kısmı Hıristiyan ya da Yahudi gayrimüslimlerden oluştuğu için “gâvur İzmir”dir. Avrupalılar içinse, süregelen entelektüel yaşamın yoğunluğu nedeniyle “Doğu’nun küçük Paris’i”… Bu kozmopolit yapı içinde Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar Avrupa’ya doğrudan açılan bu ticaret kentinde hoşgörüleri, yeniliğe açıklıkları ve sanat sevgileriyle, hep birlikte yaşadılar. Marie-Carmen Smyrnelis’in derlediği ve İzmir’in kozmopolit zenginliğini ortaya çıkaran bu çok yazarlı kitap, 1830-1930 yılları arasında, İzmirlilerin hikâyesini anlatıyor.Kitapta yer alan bölümler
Öndeyiş: Tarihini Arayan Bir Şehir
Uluslarası Önem Taşıyan Bir Akdeniz Limanının Gelişimi: Smyrna (1700-1914)
Bilinmeyen Bir Cemaatin Portresi: Müslümanlar- Fikret Yılmaz’la Söyleşi
Yunan Smyrna’sı: Cemaatlerden Tarihin Pantheon’una
Ermeniler: Küçük Bir Cemaatin Dinamizmi
Bir Fotoğrafa Bakarken: 1900 Yılında Smyrna’da Bir Yahudi Ailesi
Levantenler, Avrupalılar ve Kimlik Oyunları
Modern Bir Akdeniz Metropolüne Doğru
Sanat ve Eğlence Kavşağı
Bayramlar ve Tören Alayları: 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Ritüel ve Politika
Dekorun Arka Yüzü
Savaştan Yunan İdaresine: Kozmopolit Smyrna’nın Sonu
Yangın, Bir Yaşam Modelinin Sonu
Bir Şehir Küllerinden Yeniden Doğuyor: Cumhuriyet Smyrna’sının Kuruluşu
Sondeyiş: ‘Şehir Senin Peşini Bırakmayacak’
Kitabın Adı
İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi?
Alt Başlık
Bir Osmanlı Limanından Hatıralar
ISBN
9789750506086
Orijinal Adı
Smyrne, la ville oubliée? 1830-1930 | Mémoires d’un grand port ottoman
Kapak
İzmir, 9 Eylül 1933 (Foto Resne)
Yayın No
İletişim - 1328
Dizi No
Tarih - 49
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
280 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
231 gr
Baskı
3. baskı - Nisan 2016 (1. baskı - Ağustos 2008)
Editör
Can Belge
Çeviren
Işık Ergüden
Derleyen
Marie-Carmen Smyrnelis
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas, Nurgül Şimşek
Düzelti
Cem Tüzün
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Marie-Carmen Smyrnelis

2000 yılından bu yana I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de (Paris) tarih doktoru. Belli başlı eserleri: Une société hors de soi. Identités et relations sociales a Smyrne aux XVIII et XIX siécles, Ed. Peeters, Paris-Louvain, Collection Turcica, c. X., 2005 ve Histoire d'une ville ottomane plurielle: Smyrne (XVIII-XIX siécles), Collection d'articles, İstanbul, Ed. Isis, Collection Analecta Isana, 2006. 2002-2003 yılındanaeri Işık Tamdoğan'la birlikte I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de "topumsal ağlardan yola çıkarak toplumsalın analizi" seminerini yönetmektedir. Şu anda Fondaon Maion des Sciences de I'Homme'da (Paris) açlışmaktadır. Symrna tarihi üzerine, Osmanlı İmparatorluğu'nda çeşitli nüfusların birlikte yaşama tarzları sorunu üzerine ve Akdeniz'deki ağlar üzerine çok sayıda makalenin yazarıdır.