İktisadı Felsefeyle Düşünmek
ISBN
9789750509063

1. baskı - Haziran 2011
228 sayfa


Yakında

İktisadı Felsefeyle Düşünmek

Ozan İşler (Der.), Feridun Yılmaz (Der.)

İktisat ile felsefenin ilişkisi, bir baba-oğul veya aşk-nefret hikâyesine benzetilebilir. Pek çok sosyal bilim alanında olduğu gibi iktisat da felsefeden farklı ve kendine özgü bir hayat alanı açmayı amaçlamış, tarihteki ayrışma hatlarına bakılırsa, bunu oldukça keskin bir tarzda yapmıştır. Felsefeyi spekülatif bulmak, pozitivist referansların dışında kabul etmek ve şüphecilik ile eleştirelliği de iktisadın dışına itmek, söz konusu ayrışmayı pekiştiren popüler yargılardandır.

İktisat ile felsefenin ilişkisi, bir baba-oğul veya aşk-nefret hikâyesine benzetilebilir. Pek çok sosyal bilim alanında olduğu gibi iktisat da felsefeden farklı ve kendine özgü bir hayat alanı açmayı amaçlamış, tarihteki ayrışma hatlarına bakılırsa, bunu oldukça keskin bir tarzda yapmıştır. Felsefeyi spekülatif bulmak, pozitivist referansların dışında kabul etmek ve şüphecilik ile eleştirelliği de iktisadın dışına itmek, söz konusu ayrışmayı pekiştiren popüler yargılardandır. Bu yüzden geçtiğimiz yüzyılda felsefeyi yönlendiren isimler arasında iktisatçılar anılmamışlardır. Yakın dönemde sosyal bilimleri birbirine yakınlaştıran yöndeşme, iktisatla felsefe arasındaki tarihsel ilişkiyi yeniden hatırlatan gelişmelere vesile olmuştur. İktisadi düşünce tarihi konusunda uzmanlaşmış bir grup Türkiyeli akademisyenin oluşturduğu “İktisadi Düşünce Girişimi” bu kez iktisadı felsefeyle düşünmeyi hedefleyen bir kitapla karşımızda.

Eyüp Özveren, Feridun Yılmaz, Metin Arslan, Ozan İşler, Kaan Öğüt, Ragıp Ege, Ercan Eren, Bahar Araz Takay, Gülenay Baş Dinar, Derya Güler Aydın kitaba katkıda bulunan iktisatçılar.

İktisatla felsefe arasındaki ilişkinin kökenlerini sorgulayan, iktisatçı felsefecileri tartışan ufuk açıcı bir başvuru kitabı daha...Kitapta yer alan bölümler
(Kurumsal) İktisat-Felsefe İlişkisi: Ne Seninle Ne Sensiz?
Düşünceden Kaçış Çabasının Öyküsü: İktisadın Felsefeden Kopuşu
İktisadi Okulların Felsefe Kökenleri ve Çoğulculuk
Anaakım İktisadın Temelden Eleştirisine Doğru: Gizli Felsefi Varsayımların Somutlaşması Üzerine Bir Deneme
Tersinmez Zaman, Kompleksite ve İktisat
Friedrich A. Hayek’in Descartes’i Okuması
L. Walras’ın İktisadi Düşüncesi ve Yansımaları: ‘Fransa’nın Karl Marx’ı mı, Kapitalizm’in Savunucusu Mu?
Veblen’de Yabancılaşma Olgusu
Bir Bilim Felsefesi Olarak Pragmatizmin Veblen’in Bilimsel Bilgi Arayışındaki Yeri
Schumpeter’de Denge-Dengesizlik İkilemi: Walrascı ve Marksçı Vizyonlar
Kitabın Adı
İktisadı Felsefeyle Düşünmek
ISBN
9789750509063
Yayın No
İletişim - 1614
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 266
Alan
Ekonomi, Felsefe
Sayfa Sayısı
228 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
196 gr
Baskı
1. baskı - Haziran 2011
Derleyen
Ozan İşler, Feridun Yılmaz
Editör
Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Canan Güzel
Dizin
Burcu Tunakan
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ozan İşler

Ozan İşler 1981 yılında Bursa'da doğdu. Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde aldıktan sonra (2003) yüksek lisans (2006) ve doktorasını (2009) California Üniversitesi'nin Riverside Kampüsü'nde tamamladı. Türkiye'deki düşünsel ortamı tanımak ve bu sürece katkıda bulunmak için 2010 yılında ülkeye dönen yazar, Eylül ayından beri Doğuş Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. İktisat felsefesi ve yöntembilimi, siyasal iktisat, iktisadi düşünce tarihi, iktisadi antropoloji ve mikroekonomi alanlarında çalışmaktadır.


Feridun Yılmaz

1969 yılı Bulgaristan doğumlu. Marmara Üniversitesi İİBF (İngilizce) mezunu. Yüksek Lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde yaptı. Halen Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir. Felsefe, iktisat felsefesi, politik iktisat, iktisat metodolojisi ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında çalışmaktadır. Journal of Economic Issues, ODTÜ Gelişme Dergisi, Toplum ve Bilim, Doğu Batı gibi dergilerde makaleleri yayımlanan yazarın Rasyonalite İktisat Özelinde Bir Tartışma (Paradigma, 2009) adlı bir kitabı vardır.