İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi - 1. Cilt
ISBN
9789750512872

2. baskı - Nisan 2018
669 sayfa


58,50 TL
46,80 TL
Dış Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle

İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi - 1. Cilt

İlhan Tekeli, Selim İlkin

"Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda sıcak çatışmaya girmeden savaşın etkili aktörlerinden biri olmayı başarmış, yıkımdan korunmuş ama bir savaş ekonomisinin tüm zorluklarını ve bu zorlukların beraberinde
getirdiği toplumsal sorunları yaşamıştır.”
İLHAN TEKELİ – SELİM İLKİN

İkinci Dünya Savaşı, tam anlamıyla bir topyekûn savaş olarak, bütün dünyayı ve hayatın her alanını alt üst etti. Bu muazzam alt üst oluşun Türkiye’de nasıl yaşandığını tahlil eden eserlerinin ilk cildinde İlhan Tekeli ve Selim İlkin, konunun askerî yanını ele alıyorlar. Elinizdeki ciltte yalnızca Türkiye’nin savaş tehdidi karşısındaki diplomatik eylemleri, askerî hazırlıkları ve bütün ekonominin bu savaş ortamından nasıl etkilendiği, olağanüstü ayrıntılı biçimde incelenmekle kalmıyor. 

Kitap aynı zamanda genel olarak İkinci Dünya Savaşı’nın son derece kapsamlı bir tarihi. Nazilerin Yıldırım Savaşı’ndan Stalingrad Savunmasına, Pasifik’teki çarpışmalardan Normandiya çıkartmasına, İkinci Dünya Savaşı’nın bütün cephelerini kat eden bir analiz...
 
“Türkiye (…) Savaşın diğer aktörlerinin niyetlerini kestirmiş, onlarla işbirliği geliştirmiş, kendi silahlı kuvvetlerine ilişkin aldığı kararlarla onların hesaplarını değiştirmiş, kararlarını etkilemiştir. Öte yandan hesaba katılan, aktif bir aktör olabilmesi için aldığı askerî önlemlerle oluşturduğu güç de ekonomisini büyük ölçüde etkilemiştir. (…) Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda sıcak çatışmaya girmeden savaşın etkili aktörlerinden biri olmayı başarmış, yıkımdan korunmuş ama bir savaş ekonomisinin tüm zorluklarını ve bu zorlukların beraberinde getirdiği toplumsal sorunları yaşamıştır.”
İLHAN TEKELİ – SELİM İLKİN
 
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Üst Başlık
Dış Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle
Kitabın Adı
İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi - 1. Cilt
ISBN
9789750512872
Kapak
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Şükrü Saracoğlu
Yayın No
İletişim - 1928
Dizi No
Tarih - 83
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
669 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
683 gr
Baskı
2. baskı - Nisan 2018 (1. baskı - Kasım 2013)
Yazar
İlhan Tekeli, Selim İlkin
Yayına Hazırlayan
Fırat Çağlıyan
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ezgi Berk
Dizin
Birhan Koçak, Ayla Karadağ
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

İlhan Tekeli

1937’de İzmir’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını tamamladığı şehir ve bölge planlamacılığı alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Çok sayıda belediye ve kurumun danışmanlığını üstlenmenin yanı sıra, Tarih Vakfı ve Yerel Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi’nin kurucularındandır. Sosyal bilimler alanında onlarca eseri ve birçok ödülü vardır.


Selim İlkin

1939’da Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. İnönü Vakfı’nda görev aldı. İktisat tarihi, uluslararası iktisat, Türkiye siyasi tarihi, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri alanlarında çok sayıda çalışması yayımlandı.

İlhan Tekeli’yle kitaplaşmış on dört ortak çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Ege’de Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989) adlı çalışmayla 1989’da sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü’nü kazanmışlardır.