Fakihler ve Sofuların Kavgası
ISBN
9789750520983

4. baskı - Ocak 2019
207 sayfa


28,00 TL
22,40 TL

Fakihler ve Sofuların Kavgası

17. Yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivâsîler
Ali Fuat Bilkan

Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. yüzyıldaki fikir ve zihniyet dünyasını resmeden bir kitap… Ali Fuat Bilkan, iki ulemâ “hizbini” oluşturan Kadızâdeliler ile Sivâsîler arasındaki kavganın, nasıl bir kargaşaya ve aynı zamanda nasıl bir taassup hâkimiyetine yol açtığını anlatıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. yüzyıldaki fikir ve zihniyet dünyasını resmeden bir kitap… Ulemâ içi tartışmalar ve kutuplaşmaların, sadece dinle ilgili değil, devlet ve toplum hayatı ile ilgili tayin edici olduğu bir dönem bu. Fakihlerle sofular, başka deyişle vâizlerle şeyhler arasındaki, İslâm tarihini kat etmiş mücadelenin bu safhası da siyaseti etkileme emeli etrafında düğümleniyor. Ali Fuat Bilkan, iki ulemâ “hizbini” oluşturan Kadızâdeliler ile Sivâsîler arasındaki kavganın, nasıl bir kargaşaya ve aynı zamanda nasıl bir taassup hâkimiyetine yol açtığını anlatıyor. Tütün ve kahve kullanımından şarkı söylemeye, selâm usullerinden kabir ziyaretine, birçok somut konudaki münakaşalarla birlikte… Hikâyede, adı deyimleşmiş Cinci Hoca’nın ve günümüzde komplo teorilerinin konusu olan Sabetay Sevi’nin de yeri var. Günümüzün siyasal zihniyet dünyasını ve kültürünü anlamanın da anahtarlarını sunan bir inceleme.

 

Esasında dinde “füruât” (ikinci derecede önemli) olarak yorumlanabilecek bazı hususları, muhataplarını tekfir edecek derecede kullanma tavrı, günümüzde de bir zihniyet örneği olarak devam etmektedir. Dört Halife döneminden sonra başlayan ve bugün farklı grup, tarikat, cemaât, dinî veya siyasî hareket görünümünde devam eden bu zihniyet, esas olarak ideallerine yönetim gücünü arkasına almak suretiyle tepeden inme bir metotla ulaşmayı hedeflemiştir.

ALİ FUAT BİLKANKitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Fakihler ve Sofuların Kavgası
Alt Başlık
17. Yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivâsîler
ISBN
9789750520983
Kapak
İntizami, Surname-i Hümayun, H. 1344, III. Murad Surnamesi, 14b-15a, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Yayın No
İletişim - 2387
Dizi No
Tarih - 109
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
207 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
175 gr
Baskı
4. baskı - Ocak 2019 (1. baskı - Ekim 2016)
Yazar
Ali Fuat Bilkan
Editör
Kerem Ünüvar
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Burçin Gönül
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Ali Fuat Bilkan

1963 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup lisansüstü çalışmalarını klasik Türk edebiyatı alanında gerçekleştirmiştir. Sırasıyla ODTÜ, Gazi, Jawaharlal Nehru, Fatih, Wisconsin, TOBB ETÜ ve İpek Üniversiteleri’nde akademisyen ve idareci olarak görevler aldı. Hindistan’da Babür dönemi el yazmaları üzerine araştırmalar yaptı. Edebiyat metinlerine sosyo-kültürel yaklaşımlar içeren çok sayıda çalışması mevcuttur. Yayımlanmış bazı eserleri şunlardır: Nabi Divânı, Hindistan’da Gelişen Türk Edebiyatı, Masal Estetiği, Osmanlı Şiirine Modern Yaklaşımlar, Bâbür’ün Risâle-i Vâlidiyyesi, XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı, Sultan’ın Dini, XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı. İletişim’den 2016’da Fakihler ve Sofuların Kavgası adlı eseri yayımlanmıştır.Ali Fuat Bilkan

Tüm Ali Fuat Bilkan kitaplarını görmek için tıklayınız.