Ekümenik Patrikhane
ISBN
9789750508646

2. baskı - Haziran 2013
253 sayfa


25,00 TL
20,00 TL
Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan

Ekümenik Patrikhane

Cengiz Aktar (Der.)

6. yüzyılda ekümenik sıfatı, Konstantinopolis Patriği’ne, Roma İmparatorluğu başkentinin episkoposu olduğu için verilmişti. Fethin ardından Fatih Sultan Mehmed, Bizans’tan Osmanlı’ya hiçbir değişime uğramadan devrolan tek meşru kurum olan Büyük Kilise’yi ihdas ederken, söz konusu makamın temsil ettiği evrenselliği siyasetine dahil etme niyetini ilan ediyordu.

6. yüzyılda ekümenik sıfatı, Konstantinopolis Patriği’ne, Roma İmparatorluğu başkentinin episkoposu olduğu için verilmişti. Fethin ardından Fatih Sultan Mehmed, Bizans’tan Osmanlı’ya hiçbir değişime uğramadan devrolan tek meşru kurum olan Büyük Kilise’yi ihdas ederken, söz konusu makamın temsil ettiği evrenselliği siyasetine dahil etme niyetini ilan ediyordu. 
Doğu Roma’dan Cumhuriyet dönemine dek kesintisiz süren Patrikhane’nin dinî olduğu kadar siyasi yeri ve anlamı, Cumhuriyetçilerin dini devre dışı bırakan laik siyaset anlayışıyla sona erdi. Lozan Antlaşması’nda Patrikhane’nin ekümenik sıfatı ve bundan kaynaklanan ruhani yetkileri, münakaşa konusu yapılmadıkları ölçüde onaylandı. Ancak Patrik ve Patrikhane, siyaseten yeni ulus-devletin, dinen de laikliği dünyevi din mertebesinde telakki eden pozitivist tasavvurun, tıpkı hilafet gibi “öteki”si oldular. 
Lozan ile başlayan bu Patrik ve Patrikhane “takıntısı” günümüzde, İslâm’ın yaygın olduğu Türkiye’de Ortodoks Patrikhanesi’nin dinî sıfatının ne olmaması gerektiği konusunda abes bir tartışma halinde sürüyor. Ekümenik Patrikhane’de yer alan yazılar konunun tarihî, dinî, hukuki ve siyasi boyutlarını ele alırken, bilgi eksikliğini gidermeyi ve bilgi kirliliğini temizlemeyi amaçlıyor. 
Alexis Alexandris, Baskın Oran, Cem Sofuoğlu, Cengiz Aktar, Elçin Macar, Emre Öktem, Kürşat Demirci, Panteleimon Rodopoulos, Paraskevas Konortas ve Samim Akgönül’ün makaleleriyle…


Cengiz Aktar'ın yazdığı Önsöz'ü okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Önsöz
İstanbul Patrikhanesinin Tarihi Gelişiminde Rol Oynayan Siyasi Faktörler (Osmanlı çağına kadar)
"Tarihi Uzlaşma"dan "Entente Cordiale"e? İstanbul Ortodoks Patrikhanesi ile Osmanlı İdaresi Arasında İdeolojik ve Siyasi Amaç Birliği (15. yüzyıl ortası- 16. yüzyıl sonu)
Ekümenik İstanbul Patrikhanesi ile Moskova Patrikhanesi
Lozan Konferansı ve İstanbul Rum Patrikhanesi'nin Ekümenik Boyutu: 10 Ocak 1923 Tarihli Tutanağın Önemi
Yargıtay'ın Bir Kararı Üzerine: İstanbul Ekümenik Patrikhanesi ve Ekümeniklik
Rum Patrikhanesi Meselesine Çağdaş Uluslararası Hukuk Açısından Yaklaşımlar
Yetimhane Kararı Kapsamında Rum Patrikhanesi'nin Tüzel Kişilik Sorunu
Önyargılar ve Tekrarlar: Türk Tarihyazımının İstanbul Rum Patrikhanesi Hakkındaki Cehaleti
Patrikhane, Patrik Bartholomeos ve Türkiye Kamuoyu: Uluslararasılaşmanın Arkeolojisi
Üst Başlık
Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan
Kitabın Adı
Ekümenik Patrikhane
ISBN
9789750508646
Kapak
Fatih ve Yennadios, S. Vargulis, 1990. (Fatih’in başının solunda “Sultan”, sağında “Mohammed II”; Yennadios'un başının solunda “Patrik”, sağında “Yennadios Scholarios” yazmaktadır.
Yayın No
İletişim - 1571
Dizi No
Bugünün Kitapları - 127
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
253 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
210 gr
Baskı
2. baskı - Haziran 2013 (1. baskı - Mart 2011)
Derleyen
Cengiz Aktar
Editör
Ahmet İnsel
Yayın Sekreteri
Kıvanç Koçak
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Oben Üçke
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Cengiz Aktar

Profesyonel hayatının 22 yılını Birleşmiş Milletler’in farklı kuruluşlarında geçirdi. Avrupa Birliği’nin bölgeler, genişleme, dış ilişkiler ve adalet içişleri politikaları üzerine, diğer tarafta azınlıklarla ilgili hafıza politikaları üzerine çalışıyor. BM görevi esnasında AB’nin adalet ve içişleri politikası bağlamında Orta Avrupalı aday ülkelerde kapasite inşası programlarını yönetti. BM görevi münasebetiyle bulunduğu ülkelerin üniversitelerinde dış politika, uluslararası kuruluşlar ve AB konularında seminerler verdi. 1999’dan bu yana Galatasaray ve Bahçeşehir Üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Halen İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli uzman. Hrant Dink Vakfı’ndaki görevine ilâveten Taraf ve Today’s Zaman’da köşe yazarlığı, Açık Radyo’da 1999’dan bu yana düzenli yorum yapıyor. Buğday, Fransız sosyal bilimler dergisi MAUSS danışmanı. Dokuz kitabı ve pek çok bilimsel makalesi yayımlandı. En son İletişim Yayınları’ndan Ekümenik Patrikhane derlemesi çıktı.