Edebiyatın Taşradan Manifestosu
ISBN
9789750517051

1. baskı - Şubat 2015
151 sayfa


Tükendi

Edebiyatın Taşradan Manifestosu

Mesut Varlık (Der.)

Taşranın edebiyata (ve düşünceye ve sinemaya) akıttıklarına, edebiyattan taşraya akanlara dair denemeler.

“...Taşranın ötekileştirilemeyeceği bir dünyanın ümidini taşıyoruz.(...)
Edebiyatın merkezi, taşrası yoktur. Olsa olsa, tüm varlığıyla, kâğıdın yüzeyidir; kalemin kâğıda değdiği yerdir edebiyatın merkezi. Çünkü masasının başında, kelimelerin arasında yaşar durur yazar.”

Türkçe edebiyatta taşranın serencamı... Sıkıntıdan öfkeye, taşra duyguları... İntihardan inzivaya, taşra zamanı... ‘Nere’liğinden ‘nice’liğine, ‘öteki’liğinden ‘bizim’liğine, taşra gerçekliği... Taşranın edebiyata (ve düşünceye ve sinemaya) akıttıklarına, edebiyattan taşraya akanlara dair denemeler...

Mesut Varlık’ın hazırladığı kitapta Abdullah Ataşçı, Mehmed Said Aydın, Ethem Baran, Şükrü Erbaş, Nesra Gürbüz, Kerem Işık, Arın Kuşaksızoğlu, Necati Mert, Vedat Ozan, Ömer Solak, Asuman Susam ve Eyüp Tosun’un katkıları bulunuyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Edebiyatın Taşradan Manifestosu
ISBN
9789750517051
Yayın No
İletişim - 2111
Dizi No
Edebiyat Eleştirisi - 44
Alan
Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa Sayısı
151 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
131 gr
Baskı
1. baskı - Şubat 2015
Derleyen
Mesut Varlık
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ayla Karadağ
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Mesut Varlık

1980'de İstanbul'da doğdu. İlköğretim yılları boyun­ca tiyatro yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi (İBÜ) Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Birçok derginin yayın kurulunda bulundu, dergi ve ki­tap editörlükleri, yazar koçluğu ve çeviriler yapmakta. Bir dönem bir halkla ilişkiler firmasında yayın yönetmenliğinde bulundu. Varlık, Ya­sak Meyve, Derkenar, Çalı, Kybele, Matbuat, Kimlik, THema gibi dergi­lerde şiir, deneme, eleştiri ve söyleşileri yayınlandı. İstanbul'un deniz fenerleri üzerine hazırlanan bir ilk kitap olan Bir İstanbul Penceresinden Deniz Fenerleri'nin (Bekir Dildar, Finansbank özel yayını, 2006) araş­tırma çalışmasını ve metin yazarlığını yaptı. Halen İBÜ Kültürel İnce­lemeler Yüksek Lisans Programı'nda "Türkçe Şiirin Hadımlık Endişe­si" başlıklı tez çalışmasıyla öğrenciliği devam ediyor ve aynı programın asistanlık görevini yürütüyor. Ayrıca İBÜ Kültürel İncelemeler dergi­si KÜLT'ün kurucu ekibi içerisinde ve yayın kurulunda yer alıyor. He­mofiliden muzdarip. Bu nedenle Türkiye Hemofili Derneği'nde (THD) on yıl kadar aktif görev aldı. Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten atıldı. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin (TOHAD) kurucuları arasında ve Vekil Başkan Yardımcısı. Fmdık'm babası. Çevirileri: Ant­hony Pagden, Avrupa Fikri, Ayrıntı Yayınları, 2010, Rahmi G. Öğdül ile birlikte;Jan Rijkenberg, Concepting, Kapital Yayınları, 2009; Scott Fox, İnternet Zenginleri, MediaCat Yayınları, 2008, Can Sungur ile birlikte.