Allah'ın Krallığı
ISBN
9789750509278

2. baskı - Temmuz 2017
280 sayfa


34,50 TL
27,60 TL
Kral Tanrı

Allah'ın Krallığı

Halil Hacımüftüoğlu

Halil Hacımüftüoğlu, “Allah’ın Krallığı” kavramının ve tasarımının Yahudi-Hıristiyan geleneğine mahsus olmayıp İslamda da izinin sürülebileceğine dikkat çekiyor.

Gerek Kuran’da gerek rivayetlerde bahsedilen Allah, bir krala benzetilmesi bir yana, her şeyiyle; adı, namları, sanları (unvanları), sıfatları, hasletleri, değişik özellikleri, krallığı, başkenti, evi (sarayı), tahtı, bağları, bahçeleri, has bahçeleri, erzak ambarları, su sarnıçları, arşiv depoları, zindanı; kulları, köleleri/ halayıkları, işçileri, memurları, hizmetçileri, kâtipleri, ‘Yüksek Konsey’i, elçileri, habercileri, ulakları, kolluk kuvvetleri, askerleri/orduları, hafiyeleri, tebaası; vergileri, yargısı, töresi/kanunları, fermanları, adaletnameleri, törenleri... ile baştan ayağa bir kral olarak tanıtılmaktadır.”

Halil Hacımüftüoğlu, “Allah’ın Krallığı” kavramının ve tasarımının Yahudi-Hıristiyan geleneğine mahsus olmayıp İslamda da izinin sürülebileceğine dikkat çekiyor. İslamın aslî ve sahih kaynaklarında ortaya konan monarşik yapı tasarımının kapsamlı bir tahlilini yapıyor. Bu titiz çalışma, İslamî tefsir ilmiyle modern hermenötiğin ortak bir yorumbilim zeminini kurmayı denemesiyle önemli. İslam ilahiyatını sosyal bilimlerle, sosyal teoriyle ve felsefeyle -yeniden- buluşturan bir eser.


Kitabın "Önsöz" ve "Giriş" kısımlarını okumak için tıklayın.
Üst Başlık
Kral Tanrı
Kitabın Adı
Allah'ın Krallığı
ISBN
9789750509278
Kapak
Firdevs Cenneti Kapısı, Yazıcıoğlu Muhammed, Muhammediye
Yayın No
İletişim - 1636
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 268
Alan
Politika/Siyaset, Felsefe
Sayfa Sayısı
280 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
235 gr
Baskı
2. baskı - Temmuz 2017 (1. baskı - Ağustos 2011)
Yazar
Halil Hacımüftüoğlu
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Nurgül Şimşek
Düzelti
Canan Güzel
Dizin
Cem Tüzün, Burcu Tunakan
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Halil Hacımüftüoğlu

1971'de Trabzon'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (1995). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini ve doktorasını tamamladı. (2006; 2009). İngilizce, Arapça, Yunanca ve İbranca bilmektedir. Halihazırda Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak görev yapmaktadır. Yayımlanan kitapları: Kuran Tercümelerinde Yöntem Sorunu (İz Yayıncılık, İstanbul, 2008), Kral Tanrı-Allah'ın Krallığı (İletişim Yayınları, İstanbul, 2011)