İbrahim Ö. Kaboğlu

Öğretim üyesi olarak birçok üniversitede görev aldı. Otuz yıldır konuk öğretim üyesi olarak ders verdiği Fransa üniversitelerinden emeklilik işlemleri devam etmektedir. Telif eserleri ve sorumluluğu altında yayımlanan başlıca kitapları şunlardır: Çevre Hakkı (1992), Özgürlükler Hukuku (1994, 2002, 2013), Anayasa Yargısı (1994, 1997, 2000, 2007), Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü (1997), Les autorités administratives indépendantes (Bağımsız İdari Otoriteler) (1998), Anayasa ve Toplum (2000), Kopenhag Kriterleri (Critères de Copenhague/Criteria of Copenhagen), (der., 2001), Laiklik ve Demokrasi (der., 2001), Ulusal, Ulusal-üstü ve Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları (2001), Anayasa Hukuku Dersleri (2005, 10. baskı 2015), İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları (Kemal Akkurt’la birlikte, 2006), Halk Neyi Oylayacak?Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası (2010), Hangi Türkiye? (2011), Hangi Anayasa? (2012), Hangi İnsan Hakları? (2013), Anayasal Sosyal Haklar (2012), Le droit constitutionnel turc (Eric Sales ile birlikte). Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı olan Kaboğlu, uluslararası hakemli Anayasa Hukuku Dergisi sorumlu müdürüdür, ayrıca BirGün gazetesi yazarıdır.