Halide Hüseyin

1938 Lahor doğumlu Pakistanlı yazar. 1960 sonrası kuşağının tanınmış kadın yazarlarından olan Halide Hüseyin, yeni kuşak öykü anlayışının en önemli temsilcilerinden sayılır. Lahor, Karaçi ve İslamabad'da çeşitli eğitim kurumlarında görev yaptı. Değişik dergilerde çok sayıda öyküsü yayımlanan Halide Hüseyin'in ilk öykü kitabı 1980'de yayımlandı. Halide Hüseyin, dönemin sosyal ve siyasi baskılarına öykülerinde sık sık baş vurduğu sembolik anlatımla direnmeye çalışır. "Kendimi hissetmek istediğimde yazarım" diyen yazar, ağırlıkla kadının toplum içindeki yerini irdelemeye özen gösterir. Çoğu kez olaylar ve bunlar karşısında bireylerin takındığı duyarsız tutumla alay eder. Onun bu ironik anlatım tarzı çoğu öyküsünde görülür. Tanım, Kapı, Kırkayak, Meşgul Kadın, Yolcu, Bir Röportaj gibi öykü derlemeleri vardır.