55-74
1840-1914 döneminde Lübnan’da ipek dokuma endüstrisi: Çevre toplumlarında fabrika üretiminin önündeki olanaklar ve sınırlamalar üzerine bir çalışma
75-99
Osmanlı zanaatlerinin yıkılışı: Pamuklu tekstil örneği, 1820-1913
Kitap Değerlendirme
103-114
Ricardo, yapısalcılık ve iklimsel değişme: Emanuel Le Roy Ladurie’nin yapıtları
133-135
‘Yüzyıllık Pahalılık’ üzerine [Yüzyıllık Pahalılık, Tevfik Çavdar, Ülke Yayınları, İstanbul, 1983]
127-132
XIX. yüzyıl Alman tarih felsefesi ve bir Türk bilim adamı: Prof. Sabri Ülgener
Kitap Tanıtma
139-141
Her şey ve hiçbir şey [Covering Islam, Edward Said, Pantheon, New York, 1981)
143-147
Georges Duby Şovalye’yi evlendiriyor [Le Chevalier, la femme et le prêtre de mariage dans la France féodale, Hachette, Paris, 1981]
Bu sayıda...
3-6
Bu sayıda...