Türkiye 1643
ISBN
9789750511981

4. baskı - Ağustos 2018
232 sayfa


30,50 TL
24,40 TL

Türkiye 1643

Goşa'nın Gözleri
Oktay Özel

1641 yılında Rûm Vilayeti Defterdarı Mehemmed Murad Efendi vilâyetinin vergi nüfusunu saymakla görevlendirilir. Yapılacak sayıma göre bölgeden ne kadar vergi toplayabileceğine karar verecektir Osmanlı devleti. Bu kitap işte bu defterden yola çıkarak yapılan uzun bir soruşturmanın, içine girilen karmaşık bir yolculuğun hikâyesi.

1641 yılında Rûm Vilayeti Defterdarı Mehemmed Murad Efendi vilâyetinin vergi nüfusunu saymakla görevlendirilir. Yapılacak sayıma göre bölgeden ne kadar vergi toplayabileceğine karar verecektir Osmanlı devleti. Bu kitap işte bu defterden yola çıkarak yapılan uzun bir soruşturmanın, içine girilen karmaşık bir yolculuğun hikâyesi. 20. yüzyılın sonlarında, Oktay Özel bu ağzı sıkı defteri konuşturmaya, çok yönlü sorgulamaya, içinden çıktığı dönemin olağanüstü koşulları bağlamında tarihselleştirmeye, anlamlandırmaya girişiyor. Türkiye 1643, tarihçi ile malzemesinin ilişkisini iç içe giren paralel hikâyeler olarak ele alan bir deneme. Her ne kadar asıl hikâye 16. ve 17. yüzyılda geçiyorsa, kahramanları sahiciyse de, anlatılan son otuz yılın Türkiye’sinin de hikâyesi. 

Oktay Özel’den sahiden “acayip” bir kitap… 

“Dönemin bütün kaynaklarının ağız birliği içinde epeyce de dramatik bir dille yıllardır dile getirdikleri, sultanlara ve vezirlere yazdıkları raporlarda ‘reaya fukarası’ tonunda ifadelerle sürekli üzerine dikkati çektikleri köylünün perişanlığı, bu ‘kaçgun’ ya da ‘celâ-yı vatan’ durumu karşısında Osmanlı yönetimi nihayet harekete geçmiş. Yanlış anlaşılmasın, amaç onların derdine derman olmak değil. Tersine tekrar zapt ü rapt ve kayıt altına alıp devleti aliyyenin hazine-i hümâyununun vergi gelirlerine ‘küllî ziyan’ gelmesinin önüne geçmek.”
 
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Türkiye 1643
Alt Başlık
Goşa'nın Gözleri
ISBN
9789750511981
Kapak
"Ouroboros", kendi kuyruğunu ısıran/öldüren ejderha sembolü
Yayın No
İletişim - 1880
Dizi No
Tarih - 80
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
232 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
193 gr
Baskı
4. baskı - Ağustos 2018 (1. baskı - Haziran 2013)
Yazar
Oktay Özel
Editör
Levent Cantek
Kapak
Suat Aysu
İllustrasyon
Onur Kutluoğlu, Ethem Onur Bilgiç
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ekin Deniz Kuzu
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Oktay Özel

Bilkent Üniversitesi'nde tarihçi. Dün Sancısı (Kitap Yayınevi, 2009; Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012), Türkiye 1643 (İletişim, 2013) adlı kitapları vardır.