Türk Modernleşmesi
ISBN
9789754701449

26. baskı - Mart 2018
366 sayfa


40,50 TL
32,40 TL

Türk Modernleşmesi

Şerif Mardin, Mümtaz'er Türköne (Der.), Tuncay Önder (Der.)

Türkiye’nin modernleşme/Batılılaşma eksenindeki müzmin tartışma konularına Mardin’in yaklaşımı, modernleşme sürecini “ileri”-“geri” kutuplaşmasına indirgemiyor. Derlemede, modernleşmeyi ve farklı düşünce akımlarının modernleşmeyi algılayışlarını ele alan makaleler yanında modernleşme sürecinin gençlik, kültür, kitle, demokrasi gibi kurumsal-kavramsal çerçevelerdeki özgül izdüşümlerini, dinamiklerini tartışan yazılar yeralıyor.

Türkiye’nin modernleşme/Batılılaşma eksenindeki müzmin tartışma konularına Mardin’in yaklaşımı, modernleşme sürecini “ileri”-“geri” kutuplaşmasına indirgemiyor. Derlemede, modernleşmeyi ve farklı düşünce akımlarının modernleşmeyi algılayışlarını ele alan makaleler yanında modernleşme sürecinin gençlik, kültür, kitle, demokrasi gibi kurumsal-kavramsal çerçevelerdeki özgül izdüşümlerini, dinamiklerini tartışan yazılar yeralıyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Batıcılığın İlk Devresi
2. Mahmut Dönemi ve Tanzimat’ın İlanı
1856 Islahat Fermanı
2. Abdülhamit Dönemi
2. Meşrutiyet Dönemi
Atatürk ve Batıcılık
Atatürk’ün Ölümünden Sonra Batıcılığa Karşı Tepkiler
‘Hürriyet’ Kavramının Gelişmesi
Yeni Osmanlılar Hareketi
İslamcılığın Ortaya Çıkışı
2. Abdülhamit Devrinde Milliyetçilik
Jön Türkler
İttihat ve Terakki
Osmanlı ‘Zımni’ Sözleşmesi
Ticaret Mahkemeleri
Ceza Kanunu
‘Mecelle’
Türk Tarihi ve Siyaset
Küçük Gelenek
Kurumlaşma ve Muhalefet
Gelir Dağılımı Kalıplarının Karşılaştırılabilirliği
Fırsat Alanı
Geleneksel Osmanlı Ekonomisi
Cumhuriyetin Deneyimi
Eğitim
Batı’nın ‘Hunharlığı’
Yapısal Nedenler
Sorumlu Avı
Değişiklik Kavramı
Faydalı Fakat Yetersiz
Geleneksel Kültürün Yapısal Kalıntıları
Küçük Kültürün Unsurlarının Ortadan Kaldırılması
Geleneksel Seçkin Eğitiminin Yeniden Kurulamaması
Altüst Olmuş Bir Kültür
Türk Tarihi Yazımında Son Eğilimler
Kültür ve Kütle
Kütle ve Demokrasi Eğitimi
İstikbalimizdeki Kütle Problemleri Hakkında
Politikanın İnanç Muhtevası
Devrimizde Amme Felsefesi
Yeni Bir Ütopya
Türkiye’de Orta Sınıfların Üç Devri
Nasıl Bir Toplum İstiyoruz?
Türkiye’de Irkçılık
Görkemli Yapılar-Küçük Yapılar
‘Devlet Mitosu’
Aldatıcılık Nerede?
Plan, Sendikalar ve Eğitim
Ya Aile?
Kitabın Adı
Türk Modernleşmesi
ISBN
9789754701449
Yayın No
İletişim - 139
Dizi No
Şerif Mardin Bütün Eserleri - 9
Alan
Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
366 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
266 gr
Baskı
26. baskı - Mart 2018 (1. baskı - Temmuz 1991)
Yazar
Şerif Mardin
Derleyen
Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder
Uygulama
Hasan Deniz
Düzelti
Serap Yeğen
Dizin
Fırat Deniz
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Şerif Mardin

1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. 1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak giren Şerif Mardin, doktorasını “Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları” konulu teziyle Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. 1964’te doçentliğe, 1969’da profesörlüğe yükseldi. 1973’te geçtiği Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri verdi. Yine, ABD’de Columbia ve California, İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Washington D.C.’deki American University Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığı görevini yürüttü, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine devam etti. Mardin, 6 Eylül 2017'de hayatını kaybetti. Mardin’in yayımlanan kitapları şunlardır: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 (1964), Din ve İdeoloji (1969), İdeoloji (1976), Türkiye’den Toplum ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1990), Siyasal ve Sosyal Bilimler (Makaleler derlemesi, 1990), Türkiye’de Din ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1991), Türk Modernleşmesi (Makaleler derlemesi, 1991), Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi (1989) [Bediüzzaman Said Nursi Olayı / Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim (1992)], The Genesis of Young Ottoman Thought (1962) [Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (1996)]Türkiye, İslam ve Sekülarizm (Makaleler derlemesi, 2011). 


Mümtaz'er Türköne

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da master, 1990'da doktora yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışıyor. İslamcılığın Doğuşu, Türköne'nin SBF'de hazırladığı doktora tezidir. Yazar, Tanzimat dönemi siyasî fikir üzerine çalışmayı sürdürüyor. Sadık Rıfat Paşa'dan hareketle Tanzimat'ın ilk yılarını konu alan bir araştırmayı bitirmek üzere.


Tuncay Önder

11 Mayıs 1968 Torul (Zigana) doğumlu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde doçent.