Toplumsal Hareketler
ISBN
9789750505836

4. baskı - Ağustos 2018
575 sayfa


51,00 TL
40,80 TL

Toplumsal Hareketler

Tarih, Teori ve Deneyim
Y. Doğan Çetinkaya (Der.)

Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, önemini küçümsemeden ya da abartmadan toplumsal hareketleri tarihsel bir deneyimler bütünü olarak ele alıyor. İlla teorinin aynasında sınanıp başarılı olmuş örnekleri ile değil, insanların her gün itiraz ve yaratma azimleri ile yeniden biçimlendirdikleri örnekler olarak toplumsal hareketleri tartışıyor.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl büyük bir alt üst oluşun belirginleştiği, coğrafya farkı gözetmeden tutuşup yayıldığı büyük yangınlara sahne olmaktadır. Toplumsal hareketler geçmişteki büyük devrimlerin illa benzeri ya da tekrarı olmaksızın, ancak etkisini daha fazla görünür hale getirerek canlılıklarını muhafaza ediyorlar. “Yeni” toplumsal hareketler aslında “eski”nin direnç mekanizmaları, itiraz sebepleri ya da karşı çıkış pratiklerine yaslanarak başka biçimler altında var oluyor. Dolayısıyla toplumsal hareketler, “yeni” tanımlamasına sıkıştırılıp bir yandan otantik bir hava verilen, diğer taraftan asla “eski”nin görkemine ulaşamayacağı için yeteri kadar kıymet verilmeyen ya da varlığı abartılı tariflere konu olan bir fenomen haline geliyor.
Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, önemini küçümsemeden ya da abartmadan toplumsal hareketleri tarihsel bir deneyimler bütünü olarak ele alıyor. İlla teorinin aynasında sınanıp başarılı olmuş örnekleri ile değil, insanların her gün itiraz ve yaratma azimleri ile yeniden biçimlendirdikleri örnekler olarak toplumsal hareketleri tartışıyor. Yalnızca Batı’da değil, Balkanlar’dan Kore’ye, Tayvan’a, Filistin’e, Güney Amerika’ya uzanan bir coğrafyada; Via Campesina, Savaş Karşıtı Hareket, Hamas gibi örgütlü örneklerle; sendikal hareket, kadın hareketi, devrimlere eşlik eden tiyatro faaliyeti gibi toplumsal aktörlerin yüzünü gösterdiği mücadelelerle toplumsal hareketlerin dökümünü sunuyor.

 Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Toplumsal Hareketler Derlenir Toplanır mı?
Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler
Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağcı Üzerine Düşünceler
Devrim ve Küreselleşme: Chiapas’tan Seattle ve Ötesine
Köklü Kozmopolitler ve Ulusötesi Aktivistler
Toplumsal Hareketler Yirmi Birinci Yüzyıla Giriyor
Yok olmanın Diyalektiği: Via Campesina ve Gıda Egemenliği
Foucault Aracılığıyla Direnişi Teorileştirmek ve Toplumsal Cinsiyeti Kavramsallaştırmak: İslamcı Politik Partilerde Kadın Aktivistlerin Durumu
Macaristan’da Toplumsal Hareketler: Bir Taslak
Türkiye’de Örgütlü Emek Hareketinin Tarihi Üzerine
Güney Kore’nin Minjungu ve Minjung Hareketi
Bir Değişim Siyaseti: Otoriter Yönetim Sonrası Tayvan’da Refah, Kimlik ve Toplumsal Hareketler
Yugoslavya’da 1968 ve 1971 Öğrenci Hareketleri: Komünist Gençleştirmenin İki Hatası
Savaş Karşıtı Hareket: Yeniden Vietnam Sendromu
Ezilenlerin Şenliğinde Sahne Almak: Toplumsal Hareketler ve Tiyatro
Filistin’den Bir Toplumsal Hareket: Hamas
Hareket ve Kurumsallaşma Arasında Türkiye’de Kadın Mücadelesi: Eşitlik, Özgürlük, Farklılık
Kitabın Adı
Toplumsal Hareketler
Alt Başlık
Tarih, Teori ve Deneyim
ISBN
9789750505836
Yayın No
İletişim - 1304
Dizi No
Politika - 69
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
575 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
457 gr
Baskı
4. baskı - Ağustos 2018 (1. baskı - Nisan 2008)
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Derleyen
Y. Doğan Çetinkaya
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Y. Doğan Çetinkaya

1975’te İstanbul’da doğdu. 1997’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İlk Yüksek Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 2002’de tamamladı. İkinci Yüksek Lisans derecesini 2004 yılında Budapeşte’de Central European Univer-sity’den, Doktora derecesini Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nden 2010’da aldı. 1999’da İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. Halen aynı fakültede yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. 2012-2013 öğretim yılında Atina’da Panteion Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Tarih Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2011 yılından beri İstanbul Özgür Üniversite’de seminer dersleri veriyor. 2003-2008 yılları arasında Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi, 2005-2007 arasında da Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde parti meclisi üyesi olarak çalıştı. 2013’te Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Tarih Vakfı Yurt Yayınları ve Toplumsal Tarih dergisi yayın kurulu üyesidir. 2004’te 1908 Osmanlı Boykotu: Bir Toplumsal Hareketin Analizi adlı kitabı ve 2008’de Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim adlı derlemesi İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. 2014’de The Young Turks and the Boycott Movement: Nationalism, Protest and the Working Classes in the Formation of Modern Turkey adlı kitabı Londra’da I.B. Tauris tarafından yayımlandı. Bu kitabın Türkçesi yakında İletişim Yayınları tarafından yayımlanacaktır. Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihi, toplumsal hareketler, Türk milliyetçiliği, Türkiye sol düşüncesi, Türkiye futbol tarihi ve sınıf hareketi üzerine yazdığı yazılar çeşitli yabancı/yerli dergi ve kitaplarda yayımlandı.