Sol İlahiyat
ISBN
9789750518171

2. baskı - Ekim 2015
392 sayfa


Tükendi

Sol İlahiyat

Dini Soldan Okumak
Kâzım Özdoğan (Der.), Derviş Aydın Akkoç (Der.)

“Her ütopyada, sol ilahiyatın izleri vardır. Gizlidir bu. Dünyevidir. İyilikçidir. Dünyevi olanı, ilahi bir dille kurar. Vaadçidir. Ve aşkındır, şu anki maddi koşulların aşılmasıyla varılacak bir yeri tarif eder. Felsefe ve bilim, bunun parçalarını bulmaya çalışırken, semavi dinler, doğdukları zamanın bilgisini ve felsefesini kapsayarak ütopyayı ilahi bir tüle sarar. Din, gerçeğin üzerindeki tüldür."

“Her ütopyada, sol ilahiyatın izleri vardır. Gizlidir bu. Dünyevidir. İyilikçidir. Dünyevi olanı, ilahi bir dille kurar. Vaadçidir. Ve aşkındır, şu anki maddi koşulların aşılmasıyla varılacak bir yeri tarif eder. Felsefe ve bilim, bunun parçalarını bulmaya çalışırken, semavi dinler, doğdukları zamanın bilgisini ve felsefesini kapsayarak ütopyayı ilahi bir tüle sarar. Din, gerçeğin üzerindeki tüldür. Peygamberler bu dili kullanarak varlığın ‘bütünsel’ olarak kavranmasına aracı olurlar. Parçalanmış maddeler dünyası ve hayat algısı içinde, varlığın birliği ve onun parçalanmaz ruhu, ancak bir kutsiyetle, bütünsel bir tülle ayakta durabilirdi.” Burhan Sönmez
 
Sol/sosyalist düşüncenin ilahiyat felsefesiyle, teolojiyle temas noktalarını yoklayan yazılar var elinizdeki derlemede. Dinin soldan bakarak “ifşası” veya “teşhiri” ile yetinmeyen, ilahiyatın sorularıyla ve cevaplarıyla muhataplıktan geri durmayan bir yaklaşımın örnekleri yer alıyor. Dinin egemenlik ve tahakküm ilişkilerinin yeniden üretimindeki rolünü de,  ezilenlerin –sadece sabrına değil!- isyanına kaynaklık eden potansiyelini de bilerek yürütülen bir tartışma bu. İslamiyet bağlamında mazlumlardan söz edince, “ümmetin yetimleri” olarak Aleviler ve Kürtlerin durumunu özellikle gözeterek… Ateizmin de neticede din üzerine düşünmenin bir cephesini oluşturduğunu unutmamalı. Kitaptaki tartışmanın bir kutbunda bir sol ilahiyat tasavvuru varsa, öteki kutbunda da Tanrısız-dinsiz bir ahlâk arayışı duruyor. 
 
Sosyalizmin, dinle ilgili de bir çift sözü var! 
 
Derviş Aydın Akkoç, Şükrü Argın, Ayhan Bilgen, Tuncay Birkan, Tanıl Bora, Yavuz Delal, Metin Kaygalak, Mehmet Kuyurtar, Murat Küçük, Ömer Laçiner, Rosa Luxemburg, Sırrı Süreyya Önder, Kâzım Özdoğan, Görkem Özizmirli, Burhan Sönmez ve Murat Utkucu’nun yazılarıyla...
 
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Bir Özgürlük Teolojisinin İmkânları Üzerine
Ütopya: Sol İlahiyat!
Kötülük ve Aşk Arasında: Sol İlahiyat!
Bir İlahiyat Olacak İse
Müminin Celadetine Ne Oldu?
Hangi İslam, Neden Sol İlahiyat?
Kapının Önündeki Duvarı Yıkmak İçin
Din ve Sosyalizm
Ernst Bloch’ta Sosyalizm, Metafizik, Din ve Ateizm: ‘Başka Bir Anlamda Sofu’
Kurtuluş Teolojisi Tartışmalarında Sorunlu Eksen: Felsefi Tutumlar
Özgürlüğün Teolojileşmesi mi, Teolojinin Özgürleşmesi Mi?
Sivil Cumaların Bozduğu Ezber
Sol ve Aleviler: Yer Yüzünü Kızıl Taçlar Bürüye
Siyasal İslam ve Alevilik
Bir Sağ İlahiyat Pratiği Olarak Türk Sünniliği: Mülkiyetçi-Otoriter ‘Kendine Özgürleşme Siyaseti’
Babasız Kardeşlik: Pan Kapitalizm Çağında Radikal Solculuk ve Sahici Dindarlık
Marksizme İslam’dan Bakmak: İmkanlar ya da İmkansızlıklara Dair
‘Tanrı’nın Ölümü’ Ateizm Geleneği ve Sol
Kitabın Adı
Sol İlahiyat
Alt Başlık
Dini Soldan Okumak
ISBN
9789750518171
Yayın No
İletişim - 2216
Dizi No
Birikim Kitapları - 8
Alan
Felsefe
Sayfa Sayısı
392 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
317 gr
Baskı
2. baskı - Ekim 2015 (1. baskı - Mayıs 2013)
Derleyen
Kâzım Özdoğan, Derviş Aydın Akkoç
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapaktaki Çizim
Aydan Çelik
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Kâzım Özdoğan

  1964 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) MAden Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra beş yıl gazetecilik yaptı. Uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Yine orada Sosyoloji ve İslam Bilimleri öğrenimi gördüğü Hamburg Üniversitesi'nden 2006 yılında yüksek lisans (MA) derecesiyle mezun oldu. Yayıncılık ve çevirmenlikle iştigal ediyor.


Derviş Aydın Akkoç

1982 yılında Adıyaman'da doğdu. Bilgi Üniversitesi'nde tarih lisansı öğreniminden sonra, aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Kürsüsü'nde yüksek lisans yaptı. Birikim dergisinde yazıyor. Redaktörlük yapıyor.