Orada Bir Köy Var Uzakta
ISBN
9789750504068

4. baskı - Ekim 2017
244 sayfa


32,50 TL
26,00 TL

Orada Bir Köy Var Uzakta

Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem
M. Asım Karaömerlioğlu

Köy ve köylü romantizmi, Türkiye'de Cumhuriyet'in inşâ döneminin muteber temalarından biriydi. Asım Karaömerlioğlu, bu romantizmin arkasını kurcalıyor. Cumhuriyet elitinin, bir yandan sanayileşmenin ve kentleşmenin sonuçlarından duyduğu endişe sebebiyle köylüyü köyde tutmaya dönük yollar ararken; bir yandan da köylülerin özerk bir inisiyatif geliştirmesine mahal vermek istemediğini gösteriyor. Yazara yol gösteren kritik soru şu :"Uzun 20. yüzyılda", neden Türkiye'de köylülük özellikle uzun sürdü?

Köy ve köylü romantizmi, Türkiye'de Cumhuriyet'in inşâ döneminin muteber temalarından biriydi. Asım Karaömerlioğlu, bu romantizmin arkasını kurcalıyor. Cumhuriyet elitinin, bir yandan sanayileşmenin ve kentleşmenin sonuçlarından duyduğu endişe sebebiyle köylüyü köyde tutmaya dönük yollar ararken; bir yandan da köylülerin özerk bir inisiyatif geliştirmesine mahal vermek istemediğini gösteriyor. Yazara yol gösteren kritik soru şu: "Uzun 20. yüzyılda", neden Türkiye’de köylülük özellikle uzun sürdü?

Tek Parti rejimi boyunca köye ilişkin üretilmiş fikirler, politika ve projeler, bu eleştirel bakış ışığında irdeleniyor kitapta: "Köycü" yazar ve ideologların fikirleri... Halkçı ideolojinin köycülükle eklemlenme tarzı ve Halkevleri’nin köycülük faaliyetleri... "Meşhur" Köy Enstitüleri olayı... Toprak reformu girişimleri ve tartışmaları... Bu inceleme, dönemin önemli edebiyatçılarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Âli ve Memduh Şevket Esendal’ın eserlerinde köy ve köylü imgelerinin taranmasıyla zenginleşiyor.

Bütün dünyada tarımsal yapıların çözülmesinin sarsıcı etkilerinin yaşandığı bir tarihsel kesitte, Cumhuriyet Türkiyesi’nde köy ve köylülük meselesini, mukayeseli olarak da ele alıyor Karaömerlioğlu; farklı sanayileşme ve modernleşme düzeyindeki iki ülkeye, Bulgaristan ve Almanya’daki köycülük akımlarına bakarak...

Sadece kendi özgül alanında değil, Cumhuriyet tarihi ve ideolojisine ilişkin, efsane yıkıcı, iddialı bir kitap...

 

İÇİNDEKİLER

7     Önsöz
11   Giriş

21    Osmanlı'nın Son Döneminde ve Genç Cumhuriyet'te Halkçılık
51    Tek Parti Döneminde Halkevleri, Halkçılık ve Köycülük
87    Köycülük ve Köy Enstitüleri 
117  Köycülük ve Toprak Reformu: "Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu"nun Hikâyesi
151  Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Köylüler
185  İki Savaş Arası Avrupa'da İdeolojik bir Söylem Olarak Köycülük

221 Sonuç
 

Kitabın Adı
Orada Bir Köy Var Uzakta
Alt Başlık
Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem
ISBN
9789750504068
Yayın No
İletişim - 1155
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 200
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
244 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
169 gr
Baskı
4. baskı - Ekim 2017 (1. baskı - Nisan 2006)
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hasan Deniz
Düzelti
Serap Yeğen
Yazar
M. Asım Karaömerlioğlu
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

M. Asım Karaömerlioğlu

1966'da Ankara'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirdi. Yüksek lisans çalışmasını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, doktorasını Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümü'nde yaptı. 1999 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde, yarı zamanlı olarak da Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.