Kutsal Roma İmparatorluğu ve Osmanlı
Çeviri
Barış Özkul

ISBN
9789750522154

1. baskı - Temmuz 2017
280 sayfa


34,50 TL
27,60 TL

Kutsal Roma İmparatorluğu ve Osmanlı

Küresel Emperyal İktidardan Mutlakıyetçi Devletlere
Mehmet Sinan Birdal

Titiz araştırmacılığını özcü yaklaşımlara mahsus kavram ve kategorilerden kaçınan bir nesnel bakışla takviye eden Birdal’ın bu çalışması Türkçede Kutsal Roma İmparatorluğu’yla ilgili yapılmış ilk karşılaştırmalı analizlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Osmanlı ve Kutsal Roma imparatorluklarını kurumlar, idari sistem, siyasi meşruiyet, dış siyaset ve hukuki teşkilatlanma gibi başlıklar altında mukayeseli olarak inceleyen Mehmet Sinan Birdal tarih sosyolojisinin ampirik çerçevesini genişlettiği gibi iki imparatorlukta yaşanan değişimler hakkında güçlü bir kavramsal-teorik açıklama sunuyor. Titiz araştırmacılığını özcü yaklaşımlara mahsus kavram ve kategorilerden kaçınan bir nesnel bakışla takviye eden Birdal’ın bu çalışması Türkçede Kutsal Roma İmparatorluğu’yla ilgili yapılmış ilk karşılaştırmalı analizlerden biri olma özelliğini taşıyor.


“Emperyal bir devletin devletler sistemindeki performansı ele alındığında hangi değerler veya dünya görüşleri öne çıkar? Orta ve Doğu Avrupa’da 16. yüzyıldan 18. yüzyıla hüküm süren Habsburg ve Osmanlı hanedanları karşılaştırmalı bir vaka incelemesi için elverişli örneklerdir zira her ikisi de tarihte despotik yönetimin paradigmatik örnekleriydi. Bu iki devlette baş gösteren meşruiyet sorunu değişim süreçlerini açıklamaya dönük varsayımları doğrular nitelikte kanıtlar sunar. (...) Esasen bir tarih sosyolojisi projesi olan bu araştırmada başarılı bir dış siyasete (hem savaşa hem de diplomasiye dayanan) sahip olmanın önkoşullarının Ortaçağ imparatorluklarında ve 17. yüzyılın teritoryal devletlerinde farklılaştığı ortaya konulmaktadır.”Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Kutsal Roma İmparatorluğu ve Osmanlı
Alt Başlık
Küresel Emperyal İktidardan Mutlakıyetçi Devletlere
ISBN
9789750522154
Orijinal Adı
The Holy Roman Empire and the Ottomans From Global Imperial Power to Absolutist States
Kapak
Osmanlı Sarayı'nda bir Avrupalı ziyaretçi (anonim bir duvar süslemesinden detay)
Yayın No
İletişim - 2497
Dizi No
Tarih - 118
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
280 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
232 gr
Baskı
1. baskı - Temmuz 2017
Yazar
Mehmet Sinan Birdal
Çeviren
Barış Özkul
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Melis Oflas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Mehmet Sinan Birdal

Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Temel ilgi alanları uluslararası ilişkiler kuramı, siyaset kuramı ve tarihsel sosyolojidir. Birdal, halen ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.