İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları
ISBN
9789754700374

1. baskı - Nisan 1990
178 sayfa


Tükendi

İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları

(1908-1918)
Yücel Aktar

Dr. Yücel Aktar, “öğrenci olayları”nın günümüze özgü olmadığını belgeliyor, bu “olay”ların ülkelerin ekonomik ve siyasî düzeyde problemli dönemleriyle orantılı geliştiğini ortaya koyuyor. Aktar’ın konu aldığı dönem, Türkiye’de 1940’lardaki yeni kıpırdanmalara kadar öğrenci hareketlerinin en yaygın ve kitlesel biçimde ortaya çıktığı yılları kapsıyor.

Dr. Yücel Aktar, “öğrenci olayları”nın günümüze özgü olmadığını belgeliyor, bu “olay”ların ülkelerin ekonomik ve siyasî düzeyde problemli dönemleriyle orantılı geliştiğini ortaya koyuyor. Aktar’ın konu aldığı dönem, Türkiye’de 1940’lardaki yeni kıpırdanmalara kadar öğrenci hareketlerinin en yaygın ve kitlesel biçimde ortaya çıktığı yılları kapsıyor.
Kitabın Adı
İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları
Alt Başlık
(1908-1918)
ISBN
9789754700374
Kapak
Kapak Fotoğrafı: Şehbal'in 15 Teşrin-i evvel 1328 (1912) tarihli sayısında yayımlanan Sultanahmet'deki ikinci miting fotoğrafı
Yayın No
İletişim - 99
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 19
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
178 sayfa
Baskı
1. baskı - Nisan 1990
Yazar
Yücel Aktar
Kapak
Bora Çetinkaya
Cilt
Özdemir Ofset
Baskı
Şefik Matbaası

Yücel Aktar

1939'da Kilis'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketi olan Urfa'da tamamladı. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Aynı Fakülte'nin Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nde "Bab-ı âli Nümayişi" konulu master ve "İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları" üzerine de doktora yaparak edebiyat doktoru ünvanını aldı.
Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Yücel Aktar, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkaünlığı'ndan 1990'da albay rütbesindeyken kendi isteği üzerine emekliye ayrıldı.