Devlet Olma Zanaatı
Çeviri
Ali Berktay

ISBN
9789750521140

1. baskı - Aralık 2016
400 sayfa


50,00 TL
40,00 TL

Devlet Olma Zanaatı

Osmanlı’dan Bugüne Kamu İcraatı
Marc Aymes (Der.), Benjamin Gourisse (Der.), Elise Massicard (Der.)

Tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya alanlarında çalışan birçok ismi bir araya getiren bu çalışma, Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze Türkiye’de devlet erkinin pratikte nasıl kullanıldığını farklı açılardan inceliyor.

“Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde devlet kesimleri, politik ve ekonomik kesimler, bürokratik ve partili kesimler, legal ve illegal kesimler arasında iç içe geçişler ve üst üste binmelerden oluşan akışkan bir manzara göze çarpar. Güçlü ve toplumdan net biçimde farklılaşmış bir devlet görüntüsünün uzağında, devleti fethedilmesi gereken bir yer ve başka arenalarda kullanılabilecek kaynakları biriktirme olanağı veren bir mevkiler bütünü olarak gösteren paylaşılmış çıkarlar ve çoğul konumlanışlar gözler önüne serilir. O zaman devlet yapısı, toplumdan görece bağımsızlaşmış bürokratik bir örgütten çok, bir iktidar sahası görünümüne bürünür.”

Tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya alanlarında çalışan birçok ismi bir araya getiren bu çalışma, Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze Türkiye’de devlet erkinin pratikte nasıl kullanıldığını farklı açılardan inceliyor.

Türkiye’deki hükümet ve idare tarzlarının sosyolojik bir okumasını yapma, toplumsal-tarihsel bir perspektiften hareketle devlete ve icraatlarına yeni bir bakış açısı getirme iddiasında bulunan derleme, kurumları ve devleti yekpare, yeknesak ve özerk yapılar olarak ele almak yerine aktörleri de hesaba katarak değişken, devingen bir ilişkiler arenası olarak kavramayı öneriyor.

Devlet Olma Zanaatı, devlet ile toplum arasındaki sürtüşmelerin araştırılmasını, başbakanından en alt düzey memuruna kadar, devletin işleyişinde rol alan farklı düzeylerden aktörleri ele alarak boyutlandırıyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Nizam Vermek/Emretmek ve Uzlaşmak: Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Somut Olarak Kamusal İcraat
Kurum Yerine Kusur
Hâlâ Osmanlı Modernleşmesinden Söz Etmeye Gerek Var mı?
Dilbilimci ve Siyasetçi - Türk Dil Kurumu ve Tek Parti Türkiye’sinde İktidar Sahası
Dayatma ve Uzlaşma Arasında Bir Laiklik? - Tek Parti Türkiye’sinde Din Eğitiminin İdaresi
“Askerler Tarafından El Konan Hukuk”: Türkiye’de 1961 Anayasası’nın Yazılması
Kurumsal İşbirlikleri ve İkameler - 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Geçilirken Osmanlı’da Polis ve Adliye
Kamusuz Devlet: Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Hakkında Bazı Tahminler
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kamusal İcraat Kategorisi Olarak Kültür Mirası
Türkiye’de “Sivil Toplum”a Destek Konusundaki Avrupa Politikaları - Bir Kamusal İcraatın Cisimlenişi
Kamu Görevlisi mi Değil mi? Türkiye’de Muhtar Figürü
Türkiye’de Bağışlarla Sağlanan Askerî Hâkimiyet
Bir Devlet Kurumu Olarak Sığınma Evleri
Türkiye’de Askerlik Hizmeti Çerçevesinde Askere Alınanların “Yurt Sevgisi Eğitimi” ile Sosyalleştirilmesi
“Sözde Ölü” ve Memur: Bir Gömlek Değiştirmenin Etnografyası
Kurum Yerine Uydur!
Kitabın Adı
Devlet Olma Zanaatı
Alt Başlık
Osmanlı’dan Bugüne Kamu İcraatı
ISBN
9789750521140
Orijinal Adı
L’art de l’État en Turquie - Arrangements de l'action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours
Kapak
Denizli’de Dil Bayramı, 26 Eylül 1934, Cumhuriyet Başbakanlık Arşivi
Yayın No
İletişim - 2403
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 398
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
400 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
415 gr
Baskı
1. baskı - Aralık 2016
Derleyen
Marc Aymes, Benjamin Gourisse, Elise Massicard
Çeviren
Ali Berktay
Editör
Melike Işık Durmaz, Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Ece Ziya
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Marc Aymes

Tarihçi, Centre National de la Recherche Scientifique (Paris).


Benjamin Gourisse

Siyaset bilimi uzmanı, Paris Dauphine Üniversitesi.


Elise Massicard

Paris Sosyal Bilgiler Enstitüsü’nde öğretim görevlisi. CNRS’de araştırmacı ve European Journal of Turkish Studies’de redaksiyon komitesi üyesi. Marc Aymes ve Benjamin Gourisse’le birlikte yazdığı Devlet Olma Zanaatı adlı kitabı da 2016 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.