Demokrasi Dışı Siyaset
Çeviri
İsmail Çekem

ISBN
9789750527234

1. baskı - Ağustos 2019
429 sayfa


47,00 TL
37,60 TL

Demokrasi Dışı Siyaset

Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokratikleşme
Xavier Márquez

Demokrasi Dışı Siyaset: Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokra-tik-leşme kitabında Xavier Márquez demokrasi dışı siyaset içerisindeki belirgin ayrım ve farklılıkları ortaya koymakla kalmıyor, demokratikleşme sürecinin sancılarını masaya yatırarak bazı rejimlerin nasıl bir yandan otoriter/antidemokratik öğeler barındırırken, diğer yandan demokratikleşme yolunu katedebildiklerini canlı örnek ve gözlemlerle aktarıyor.

“Demokrasi dışı rejimler kötü durumdadır ancak daha ölmemiştir. Zaman içinde dünyanın giderek daha demokratikleşeceğini düşünmek için yeterli sebepler vardır ama Martin Luther King Jr.’nin bir zamanlar söylemiş olduğu üzere ‘tarihin çizgisinin’ her zaman ‘adalete meyledeceğine’ bilimsel bir kesinlikle inanmak mümkün değildir. Siyasi liderler ve elitler, iktidarı tek elde toplamanın ve devleti kontrol etme mücadelesinin zemininin koşullarını ağırlaştırmanın yeni yollarını sürekli buluyor, bu yüzden de açık ve şeffaf siyasi rekabet için verilen mücadelenin sürekli yenilenmesi gerekiyor.”

Günümüz rejimlerini, zamanın ruhunu, lider tiplerini tanımlamada kavramsal bir enflasyonun izleri görülüyor: Faşizm, neo-faşizm, popülizm, aşırı sağ, otoriterizm, totalitarizm ve benzerleri… Hepsi de çok benzer olgulara ve süreçlere işaret ediyor ve neredeyse birbirlerinin yerine kullanılıyor.

Demokrasi Dışı Siyaset: Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokra-tik-leşme kitabında Xavier Márquez demokrasi dışı siyaset içerisindeki belirgin ayrım ve farklılıkları ortaya koymakla kalmıyor, demokratikleşme sürecinin sancılarını masaya yatırarak bazı rejimlerin nasıl bir yandan otoriter/antidemokratik öğeler barındırırken, diğer yandan demokratikleşme yolunu katedebildiklerini canlı örnek ve gözlemlerle aktarıyor.

Yalnızca akademisyenlerin ve öğrencilerin değil, güncel politik gelişmeleri takip edenlerin de ilgisini çekecek ciddi bir başvuru kaynağı.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Demokrasi Dışı Siyaset
Alt Başlık
Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokratikleşme
ISBN
9789750527234
Orijinal Adı
Non-Democratic Politics. Dictatorship, Authoritarianism, and Democratization
Yayın No
İletişim - 2805
Dizi No
Politika - 195
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
429 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Baskı
1. baskı - Ağustos 2019
Yazar
Xavier Márquez
Çeviren
İsmail Çekem
Editör
Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Salih Kızıl
Dizin
Berkay Üzüm
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Xavier Márquez

Wellington, Yeni Zelanda’da bulunan Victoria Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Siyaset teorisi ve siyaset bilimi alanlarında dersler veriyor. Otoriterlik, totaliterlik ve diktatörlük gibi demokrasi dışı olarak ele alınan rejim tipleri üzerine çalışmakla birlikte bunların siyasi düşüncedeki izdüşümleri üzerine de kafa yormuştur. Önemli kitapları arasında Democratic Moments: Reading Democratic Texts (2018) ve A Stranger’s Knowledge: Statesmanship, Philosophy, and Law in Plato’s Statesman (2012) sayılabilir.