Burhan Asaf Belge
ISBN
9789750508578

1. baskı - Şubat 2011
326 sayfa


27,78 TL
22,22 TL
Üç Dönem Bir Aydın:

Burhan Asaf Belge

(1899 – 1967)
Aytaç Yıldız

Burhan Asaf Belge, imparatorluktan Cumhuriyet’e geçerken yetişen ve bu dönüşümün getirdiği etkilerle şekillenen bir kuşağın üyesiydi. Ülkenin kaderinde söz sahibi olabileceği ihtimaliyle hareket eden, gücünü böylesi bir ihtimal üzerinde yoğunlaştırmaya çalışan bu kuşak, siyasal alanın kuruluşunda önemli roller oynadı.

Burhan Asaf Belge, imparatorluktan Cumhuriyet’e geçerken yetişen ve bu dönüşümün getirdiği etkilerle şekillenen bir kuşağın üyesiydi. Ülkenin kaderinde söz sahibi olabileceği ihtimaliyle hareket eden, gücünü böylesi bir ihtimal üzerinde yoğunlaştırmaya çalışan bu kuşak, siyasal alanın kuruluşunda önemli roller oynadı. Ancak rejimin kendi taleplerinin karşılığını oluşturmak ya da rejime yön vermek ancak iktidarın müsamahası ile söz konusu olabileceği için, bu müsamaha gösterilmediğinde fertlerin rolleri sınırlı kaldı. Burhan Asaf Belge, Kadro dergisi etrafında bir araya gelen isimlerle ve Kadro hareketinin faaliyetleri ile tanınıyordu.
Kapitalizmle sosyalizm arasında bir yol öneren, milli kalkınmacı bir perspektifle üretilen Kadro fikriyatı, rejim tarafından kabul görmediğinde, dergiyi bir araya getiren isimler farklı siyasal çevrelere dağıldılar.
Burhan Belge, hayatının sonraki döneminde gazeteciliği ile öne çıktı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazizme ve faşizme karşı bir dil kullandığı radyo programları yaptı. Çok partili döneme geçildiğinde Demokrat Parti çevresinde yer aldı. Zafer gazetesinde DP politikalarına dair, CHP ile polemiklere yoğunlaşan yazılar yazdı; DP’den milletvekili seçildi. 1960 darbesinin ardından tutuklandı; yazıları ve konuşmaları nedeniyle yargılandı.
Gençliğinde Spartakist görüşlerle girdiği siyasal arenadan sağ muhafazakâr bir perspektifle ayrıldı. Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge’de Cumhuriyet’in kuruluş devrinin ve ertesinin bir panoramasını, çok ayrıntılı bir biyografi üzerinden, kapsamlı bir analizle çiziyor.
 
Üst Başlık
Üç Dönem Bir Aydın:
Kitabın Adı
Burhan Asaf Belge
Alt Başlık
(1899 – 1967)
ISBN
9789750508578
Kapak
Burhan Belge Özel Arşivi
Yayın No
İletişim - 1559
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 259
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
326 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
269 gr
Baskı
1. baskı - Şubat 2011
Yazar
Aytaç Yıldız
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Nurgül Şimşek
Düzelti
Ahmet Batmaz
Dizin
Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Aytaç Yıldız

1977 yılında Van’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (1997) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü
(2008) bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında kısa süre Berlin Freie Üniversitesi’nde, 2010-2011 akademik yılında ise Londra Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Oryantalizm: Tartışma Metinleri (Doğu-Batı Yayınları, 2007) adlı eserin editörlüğünü üstlenen Yıldız, halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.