Alevi Hareketinin Siyasallaşması
Çeviri
Ali Berktay

ISBN
9789750505416

3. baskı - Nisan 2017
367 sayfa


42,50 TL
34,00 TL
Türkiye'den Avrupa'ya

Alevi Hareketinin Siyasallaşması

Elise Massicard

Türkiye nüfusunun yüzde 10 ilâ 30’unu heterodoks İslâm inancı teşkil ediyor. Aleviler bu heterodoks nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yalnızca dinsel inanç alanını değil, siyasal alandaki yönelim ve farklılaşmaları da belirleyen bir dinsel cemaat olarak Alevi nüfusun kendi dinamiklerini anlamak önem arzediyor. Alevilerin varlığı bir yandan laiklik ve Türk ulusal kimliği gibi meseleleri yeniden düşünmeyi gerektirirken, diğer yandan Alevilerin bu süreçte kendi siyasallaşma süreçlerini nasıl gördükleri ve nasıl anlamlandırdıkları da önem kazanıyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 10 ilâ 30’unu heterodoks İslâm inancı teşkil ediyor. Aleviler bu heterodoks nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yalnızca dinsel inanç alanını değil, siyasal alandaki yönelim ve farklılaşmaları da belirleyen bir dinsel cemaat olarak Alevi nüfusun kendi dinamiklerini anlamak önem arzediyor. Alevilerin varlığı bir yandan laiklik ve Türk ulusal kimliği gibi meseleleri yeniden düşünmeyi gerektirirken, diğer yandan Alevilerin bu süreçte kendi siyasallaşma süreçlerini nasıl gördükleri ve nasıl anlamlandırdıkları da önem kazanıyor. Élise Massicard’ın 1980’lerden bugüne, hem Türkiye’de hem Almanya’daki Alevi hareketini inceleyen bu eseri, günümüz Türkiyesi’nde siyaset yapma tarzına ve kimlik sorununa yeni bir bakış getiriyor. Massicard bu araştırmasında yalnızca inanç ögelerine, sembolizme ya da motiflere bakmakla yetinmiyor. Aleviler arasındaki farklı politizasyon süreçlerini, etnik kimlik sorunlarını, siyasal tarihe yansıyan ya da yansımayan konumlanmaları ele alıyor. Dinî inanç, siyasal alan ve cemaat arasındaki ilişkileri oldukça çarpıcı bir analize tâbi tutan bu araştırma, Alevi hareketi ve siyasetle ilişkisini anlamak için önemli bir başvuru kaynağı.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Üst Başlık
Türkiye'den Avrupa'ya
Kitabın Adı
Alevi Hareketinin Siyasallaşması
ISBN
9789750505416
Orijinal Adı
L’autre Turquie
Yayın No
İletişim - 1265
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 217
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
367 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
302 gr
Baskı
3. baskı - Nisan 2017 (1. baskı - Kasım 2007)
Yazar
Elise Massicard
Çeviren
Ali Berktay
Editör
Can Belge
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Selahattin Sönmez
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ziya Osman Bangu
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Elise Massicard

Paris Sosyal Bilgiler Enstitüsü’nde öğretim görevlisi. CNRS’de araştırmacı ve European Journal of Turkish Studies’de redaksiyon komitesi üyesi. Marc Aymes ve Benjamin Gourisse’le birlikte yazdığı Devlet Olma Zanaatı adlı kitabı da 2016 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.