Akıl ve Toplumun Özgürleşimi
ISBN
9789750505737

1. baskı - Mart 2008
135 sayfa


Tükendi

Akıl ve Toplumun Özgürleşimi

Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma
Ahmet Çiğdem

Jürgen Habermas’ın epistemolojiyi toplumsal bir teori olarak kurma çabasını anlamlandırmaya yönelik bir çalışma olan Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, eleştirel bilgi teorisinin tarihsel ve toplumsal kökenlerini ele alıyor.

Jürgen Habermas’ın epistemolojiyi toplumsal bir teori olarak kurma çabasını anlamlandırmaya yönelik bir çalışma olan Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, eleştirel bilgi teorisinin tarihsel ve toplumsal kökenlerini ele alıyor. Frankfurt Okulu’nun eleştirel teoriyle tartışmaya açtığı izlekleri de takip eden bu çalışma, bir yandan Okul’un ve üyelerinin tarihini hesaba katarken, diğer yandan eleştirel teorinin modern dünya ve bu dünyanın adeta hayatı soğutan/ruhsuzlaştıran, yaşam alanlarını sömürgeleştiren yapısına yönelttiği keskin yargıları epistemolojinin imkânları ile yeniden değerlendiriyor.
“...felsefe ve sosyolojiyi ayrı uğraş alanları değil, aynı çabanın değişik parçaları olarak yeniden inşa etmek neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir... Habermas’ın özgürleşimi amaçlayan bir toplumsal teori olarak epistemolojiyi yeniden inşa etme cehdini, bu zorunluluğun somut bir örneği olarak değerlendirmek gerekmektedir.”
Kitabın Adı
Akıl ve Toplumun Özgürleşimi
Alt Başlık
Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma
ISBN
9789750505737
Yayın No
İletişim - 1295
Dizi No
Politika - 67
Alan
Felsefe, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
135 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
119 gr
Baskı
1. baskı - Mart 2008
Yazar
Ahmet Çiğdem
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Dizgi
Remzi Abbas
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Kerem Ünüvar
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ahmet Çiğdem

1964 Çankırı doğumlu. Hâlen Yakın Doğu Üniversitesi’nde sosyoloji ve siyaset bilimi dersleri vermektedir. Yazamadığı bazı kitaplar ve yayımlatamadığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Kitapları: Akıl ve Toplumun Özgürleşimi (Vadi, 1992; İletişim, 2008), Aydınlanma Düşüncesi (Ağaç,1993; İletişim, 1997), Bir İmkân Olarak Modernite (İletişim, 1997) Taşra Epiği: Türk İdeolojileri ve İslâmcılık (Birikim, 2001), Toplum: Kavram ve Gerçeklik (2006), D’nin Hâlleri: Din Darbe Demokrasi (İletişim, 2009) Geleceği Eskitmek: AKP ve Türkiye (İletişim, 2014).