Cemil Boyraz

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Cemil Boyraz, 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programında Tür-kiye’de 1980 sonrası özelleştirme süreci üzerine yazdığı tez ile doktora derecesini kazanmıştır. 2007-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Boyraz, aynı bölümde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. Türkiye Siyaseti ve Dış Politikası, (Uluslararası) Ekonomi-Politik, Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Siyaset Sosyolojisi alanlarında çalışmalarını sürdüren Boyraz’ın 2009 yılında yayınlanan Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım ve Çözüm Önerileri isimli bir derleme kitabı ile Turkish Studies ve Philosophy and Social Criticism dergisinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.