#ortadoğu toplumları etiketindeki kitaplar

Ortadoğu'da Maduniyet
Ortadoğu'da Maduniyet
Toplumsal Hareketler ve Siyaset

Özgür Gökmen (Der.), Seçil Deren (Der.), Asef Bayat
İran kökenli araştırmacı Asef Bayat, Müslüman Ortadoğu toplumlarındaki toplumsal değişime, Oryantalizmin kalıplarını kıran bir bakışın imkânlarını sunuyor elinizdeki derlemede. Her şeyden önce, "durağan" bir karakteri, bir "kendine özgülüğü" değil; değişimi vurgulayarak ve "küresel güneyin" başka ülkeleriyle benzerliklere dikkat çekerek bakıyor bu toplumlara.