#kültürel fark etiketindeki kitaplar

Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark
Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark
Fuat Keyman (Der.), Mahmut Mutman (Der.), Meyda Yeğenoğlu (Der.)
“Batılı” ve “Doğulu” akademisyenlerce kaleme alınmış sekiz makaleden oluşan kitap, Müslüman kadınların peçesine ya da Kuzey Afrika’da uygulanan kadın sünnetine ilişkin Batılı yaklaşımlardan uluslararası ilişkiler kuramına, sinemadan İslamî harekete, hegemonik Batılı söylemlerin yaşadığımız dünyayı nasıl kaplayabildiğini, örtebildiğini inceliyor.