Particiler
ISBN
9789750508196

2. baskı - Ekim 2013
223 sayfa
21,00 TL
Particiler

Türkiye’de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası
Ayşen Uysal, Oğuz Topak

"Partici”, kimdir Türkiye’de? Bu ‘işe’ nasıl girer? Hangi toplumsal tabandan gelir, nasıl sosyalleşir? Ailenin, cinsiyetin, etnik ve dinsel bağların, hemşerilik ilişkilerinin, eğitim düzeyinin, meslekî konumun, kuşağın ve yaşın politik kariyere etkisi nedir? Siyasal partiler, merkezde ve taşrada, nasıl işlerler? Partiler neyle ‘döner’, partilerin ve politikacıların finansman ilişkileri nasıl kurulur?

"Partici”, kimdir Türkiye’de? Bu ‘işe’ nasıl girer? Hangi toplumsal tabandan gelir, nasıl sosyalleşir? Ailenin, cinsiyetin, etnik ve dinsel bağların, hemşerilik ilişkilerinin, eğitim düzeyinin, meslekî konumun, kuşağın ve yaşın politik kariyere etkisi nedir? Siyasal partiler, merkezde ve taşrada, nasıl işlerler? Partiler neyle ‘döner’, partilerin ve politikacıların finansman ilişkileri nasıl kurulur? Parti üyeliğinin nasıl bir ‘gerçekliği’ vardır? Parti kongrelerinin mekanizması nedir? Politikacıların bu ve benzeri ölçütlerle belirlenen toplumsal profili, siyasal partilere göre ne derece, nasıl farklılaşır?
Ayşen Uysal ve Oğuz Topak’ın nicel verilere, derinlemesine mülakatlara, doğrudan gözlemlere dayanan canlı incelemesi, Türkiye’de siyasal partilerin sosyal ağlarının nasıl örüldüğünü gösteriyor. Kısacası, particiliğin sosyal gerçekliğini anlatıyor.
Sosyal bilimciler kadar ‘politikaya meraklı’ okura da hitap eden bir siyasal antropoloji çalışması. 
Kitabın Adı
Particiler
Alt Başlık
Türkiye’de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası
ISBN
9789750508196
Fiyat
21,00 TL
Yayın No
İletişim - 1529
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 253
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
223 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
185 gr
Baskı
2. baskı - Ekim 2013 (1. baskı - Ekim 2010)
Yazar
Ayşen Uysal, Oğuz Topak
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Ümit Bektaş
Uygulama
F. Feride Sezer, Hasan Deniz
Düzelti
Ulaş Dayı
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ayşen Uysal

1973’te İzmir’de doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini aldı. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Paris’e gitti. Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisansını tamamlamasının ardından, 2005 yılında aynı üniversitede siyaset bilimi doktoru unvanını aldı. 2010’da doçent, 2015’te de profesör oldu. Tarihsel Sosyoloji. Stratejiler, Sorunsallar ve Paradigmalar (Ferdan Ergut ile birlikte, 2007), Siyasal İslâm ve Liberalizm (2009) ile İsyan, Şiddet, Yas: 90’lar Türkiye’sine Bakmak (2016) başlıklı kitapları derledi. Particiler: Türkiye’de Partiler ve Toplumsal Ağların İnşası (Oğuz Topak ile birlikte) kitabı 2010 yılında İletişim Yayınları’ndan çıktı. Toplumsal hareketler, polis ve siyasal partiler alanlarında uluslararası ve ulusal dergi ve kitaplarda farklı dillerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan Uysal, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır.


Oğuz Topak

 1972'de İsparta'da doğdu. Samsun Anadolu Lisesini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda doktora yaptı. 1995-1999 yılları arasında Türk Harb-İş Sendikası'nda araştırma uzmanı olarak çalıştı. 1999-2007 yılları arasında Liman-İş Sendikası'nda araştırma ve toplu sözleşme uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2011 yılları arasında Türk Harb-İş Sendikası'nda genel koordinatör olarak görev yaptıktan sonra halen Tez Koop-lş Sendikası'nda genel başkan danışmanlığı yapmaktadır. Refah devleti, sosyal güvenlik, sendikalar, özelleştirme ve sınıf konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayşen Uysalla beraber yazdığı Particiler: Türkiye'de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası kitabı 2010'da iletişim Yayınları'ndan çıkmıştır.Ayşen Uysal

Tüm Ayşen Uysal kitaplarını görmek için tıklayınız.

Oğuz Topak

Tüm Oğuz Topak kitaplarını görmek için tıklayınız.