Oğuz Demiralp

(İstanbul, 22 Ocak 1952) St. Joseph Lisesi ’nden sonra ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. İlk yazılarını ve çevirilerini 1973’ten başlayarak Yeni Dergi ile kurucularından olduğu Yazı’da yayımladı. Daha sonra Soyut ve Oluşum’da, 1980’lerde Tan, Yazko Edebiyat ve Gergedan’da, 1990’lardan sonra ise çoğunlukla Kitap-lık dergisinde yayımladı. Yazınsal denemelerinde “özel” bir metafizik kurmaya yöneldiği, eleştirel denemelerinde ise önemli yapıtlar üzerinde çözümleyici bir yaklaşımla durduğu görüldü.