Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiyesi'ne İşçiler
Çeviri
Cahide Ekiz

ISBN
9789754706727

2. baskı - Ekim 2007
242 sayfa
22,50 TL
Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiyesi'ne İşçiler

1839-1950
Der: Donald Quataert, Erik Jan Zürcher

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi üzerine yaptığı araştırmalarından tanıdığımız İngiliz profesör Donald Quataert ile Hollandalı meslekdaşı Erik Jan Zürcher, bu kez çoğunluğu Türk yazarların makalelerinden oluşan bir derlemeyle karşımızda. Hem örgütlü işçi sınıfını hem de, örgütsüz emekçileri konu alan yazılar, küçük büyük demeden bütün imalat sektörünü kapsıyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi üzerine yaptığı araştırmalarından tanıdığımız İngiliz profesör Donald Quataert ile Hollandalı meslekdaşı Erik Jan Zürcher, bu kez çoğunluğu Türk yazarların makalelerinden oluşan bir derlemeyle karşımızda. Hem örgütlü işçi sınıfını hem de, örgütsüz emekçileri konu alan yazılar, küçük büyük demeden bütün imalat sektörünü kapsıyor. Kitapta yer alan makaleler, Selânik’ten Şam’a, 1839’dan 1950’ye yüzyılı aşan bir zaman kesitinde, önemli değişimlerin yaşandığı bir çağın “emek tarihi”ni gözler önüne seriyor. Usta-kalfa dayanışmasından loncalara, loncalardan sendikalara işçi hareketleri... Emek sömürüsüne dayalı iktisat politikalarından, savaş ekonomisine, kadın emeğinden ucuz çocuk işgücüne... Emeğe ve tarihine ilişkin ne varsa...
Kitapta yer alan bölümler
Osmanlı Sanayi İşçisinin Doğuşu, 1839- 1923
Şam’ın Militan Tekstil İşçileri: Ücretli Zanaatkârlar ve Osmanlı İşçi Hareketi, 1850- 1914
Selanikteki İşçiler, 1850-1912
Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sınıf Bilincinin Oluşması, 1923-40
Sanayideki İşgücünün Durumu, 1923-40
İkinci Dünya Savaşı Boyunca Sermaye ve Emek
Sonsöz: Halk Yığınlarının Bugünü Durumu
Osmanlı Sanayi İşçisinin Doğuşu, 1839-1923
Selanik'teki İşçiler, 1850-1912
Kitabın Adı
Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiyesi'ne İşçiler
Alt Başlık
1839-1950
ISBN
9789754706727
Fiyat
22,50 TL
Orijinal Adı
Workers and the Working Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic 1839-190
Yayın No
İletişim - 473
Dizi No
Tarih - 46
Sayfa Sayısı
242 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
185 gr
Baskı
2. baskı - Ekim 2007 (1. baskı - Haziran 1998)
Editör
Asena Günal
Kapak
Suat Aysu
Dizgi
Remzi Abbas
Uygulama
Hüsnü Abbas
Kapak Baskısı
Sena Ofset
İç Baskı
Şefik Matbaası
Cilt
Şefik Matbaası
Derleyen
Donald Quataert , Erik Jan Zürcher
Çeviren
Cahide Ekiz

Erik Jan Zürcher

1977-97 yılları arasında Nijmegen Üniversitesi'nde çalıştı. 1989-99 yılları arasında Amsterdam'daki Uluslararası Sosyal Tarih Ensititüsü'nün Türkiye bölümünü yönetti. 1993-97 yılları arasında Amsterdam Üniversitesi'nde Türkiye Tarihi kürsüsünde görev aldı. 1997 yılından itibaren Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları kürsüsünde çalışmaya başlayan Zürcher, pek çok üniversitede misafir öğretim üyeliği yaptı. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi üzerine uzmanlaşan Zürcher'in eserleri şunlardır: The Unionist Factor 1905-1926, E.J. Brill, 1983 (Milli Mücadelede İttihatçılık, Bağlam Yayınları, 1987; İletişim Yayınları, 3. baskı, 2003), The Progresivve Party 1924-1925, E.J. Brill, 1991 (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Bağlam Yayınları, 1992), Turkey, A Modern History, I.B. Tauris, 1993 (Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1995), Mete Tunçay ile birlikte derledikleri Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire 1876-1923, I.B. Tauris, 1994 (Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik 1876-1923, İletişim Yayınları, 1995), Donald Quataert ile birlikte derledikleri Workers and the Working Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic 1839-1950, I.B. Tauris, 1995 (Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiyesi'ne İşçiler 1839-1950, İletişim Yayınları, 1998) ve Willem van Schendel ile derledikleri Identity Politics in Central Asia and the Muslim World; Nationalism, Ethnicity and Labour in the Twentieth Century, I.B. Tauris, 2001 (Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları; 20. Yüzyılda Milliyetçilik, Etnisite ve Emek, İletişim Yayınları, 2004) 

Erik Jan Zürcher hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Donald Quataert

State University of New York (Binghamton) tarih bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Osmanlı ve Ortadoğu tarihi üzerine pek çok çalışması vardır. Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1882-1908: Reactions to European Economic Penetration (New York University Press, 1983) isimli çalışması Türkçe’ye Osmanlı Devleti’nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş adıyla çevrilmiştir (Yurt Yayınları, 1987) ve bu alanda önemli bir yere sahiptir. Quataert’in diğer bir önemli çalışması, Manufacturing and Technology Transfer in the Ottoman Empire, 1800-1914’dir (Isis Press, 1992). Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922 (çev. Ayşe Berktay) İletişim Yayınları tarafından 2003’te yayımlanmıştır. Zonguldak Kömür Madenleri’nin tarihi üzerine yaptığı araştırma en önemli eserlerinden biridir: Miners and the State in the Ottoman Empire: The Zonguldak Coalfied, 1822-1920 (New York: Berghahn Press, 2006) [Osmanlı İmparatorluğu’nda Madenciler ve Devlet: Zonguldak Kömür Havzası 1822-1920, çev. Azat Zana Gündoğan, Nilay Özok Gündoğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2009). Osmanlı emek tarihi araştırmalarıyla kendi alanının en önemli isimleri arasında sayılan Donald Quataert 10 Şubat 2011’de aramızdan ayrıldı.

Donald Quataert hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.


Etiketler : #işçi, #işçi tarihi, #işçihareketleri, #osmanlı tarihi, #türkiye tarihi
Osmanlı