Ubeydullah Efendi`nin Amerika Hâtıraları
ISBN
9789754700251

2. baskı - Şubat 1997
283 sayfa


Tükendi
Sıradışı Bir Jön Türk

Ubeydullah Efendi`nin Amerika Hâtıraları

Ahmet Turan Alkan

Ubeydullah Efendi (1858-1937), sarıklı-cübbeli bir Jön Türk’tü. Onun çelişkilerle dolu kişiliği, Jön Türkler’in türdeşlikten ne kadar uzak oldukları hakkında fikir vericidir. II. Abdülhamid, Ubeydullah Efendi’yi (bugünkü Libya’nın güneyinde, Büyük Sahra’da bulunan) Taif’e sürmüş, İttihat ve Terakki ise İkinci Meşrutiyet’te üç defa mebus seçtirmişti.

Ubeydullah Efendi (1858-1937), sarıklı-cübbeli bir Jön Türk’tü. Onun çelişkilerle dolu kişiliği, Jön Türkler’in türdeşlikten ne kadar uzak oldukları hakkında fikir vericidir. II. Abdülhamid, Ubeydullah Efendi’yi (bugünkü Libya’nın güneyinde, Büyük Sahra’da bulunan) Taif’e sürmüş, İttihat ve Terakki ise İkinci Meşrutiyet’te üç defa mebus seçtirmişti. Ubeydullah Efendi ayrıca hapse de girdiği ("Sultan Hamid devrinde bir buçuk sene hapis, beş buçuk sene nefiy, on sene kaçak olduğumuz için tecrübe-i didegândan sayılıyoruz") Abdülhamid döneminde sultana jurnaller vermiş, İttihatçıları kıyasıya eleştirmiştir. Mütareke’de (iki kere) Malta’ya sürülmüş, Cumhuriyet’te Beyoğlu Evlendirme Memuru olmuştur. 1931 ve 1935’te, dönemin tek partisi CHP’nin Beyazıt milletvekilliğinde bulunmuştur. Dünyanın birçok ülkesini gezen Ubeydullah Efendi’nin 1893-95 yılları arasında iki buçuk yılını geçirdiği Amerika’ya ilişkin anılarını hem zevkle, kimi zaman hayretle, hem de yararlanarak okuyacaksınız. Ubeydullah Efendi, yakın tarihimizin fazlasıyla renkli ve özgün kişiliklerinden biri. Onunla, 1886-88 yılları arasında niçin gittiğini bilmediğimiz Paris’te beraber olmuş Ali Kemal’in şu sözleri bu kişilik hakkında aydınlatıcıdır: "Nereden geliyordu? Nereye gidiyordu? Ne yapmak istiyordu? Hasıl ne kudret-i ilmiyede, ne fikirde idi? Bilinmezdi. Paris’te idi ne için? İş için mi? Hayır. Tahsil için mi? Yine hayır. İrat, servet sahibi mi idi? Hayır. Nasıl yaşardı anlaşılmazdı. Fakat yaşardı. Son derece kanaatkâr idi... Nice yıllar Paris’te yarım okka süt, yüz dirhem ekmekle yaşadı..." Ahmet Turan Alkan’ın bu esere yazdığı ayrıntılı sunuş, elinizdeki hatırâtın değerini artırıyor.

Üst Başlık
Sıradışı Bir Jön Türk
Kitabın Adı
Ubeydullah Efendi`nin Amerika Hâtıraları
ISBN
9789754700251
Yayın No
İletişim - 87
Dizi No
Anı - 1
Alan
Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa Sayısı
283 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
221 gr
Baskı
2. baskı - Şubat 1997 (1. baskı - Ocak 1990)
Yazar
Ahmet Turan Alkan
Kapak
Ümit Kıvanç
Dizgi
Hakkı Oran
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ahmet Abbas
Cilt
Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Ahmet Turan Alkan

1954 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Sivas’ta tamamladı. 1978 yılıda A.Ü. S.B.F.’nin Siyaset ve İdare Bölümü’nden mezun oldu. Bu esnada Sivas’ta üç yıl süreyle mahalli Hakikat gazetesinde çalıştı. Çeşitli dergilerin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1980 yılında başlayan askerlik hizmetini Tatvan ilçesinde yedek subay olarak yerine getirdi. Çoğu gazetecilikle geçen üç yıl müddetle serbest çalıştıktan sonra 1985’te Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne uzman olarak atandı. 1987’de yüksek lisans eğitimini, 1991’de doktora çalışmasını tamamladı. 1993’te yardımcı doçentliğe atandı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne geçti. Kitap şeklinde yayımlanmış yedi çalışması ve muhtelif dergilerde (Türkiye Günlüğü, Dergâh, Türk Edebiyatı, Tarih ve Toplum vs.) yayımlanmış yazıları vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayımlanmış kitapları: Altıncı Şehir (Ötüken Yayınları, 1992), II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset(Cedit Yayınları, 1993), İstiklâl Mahkemeleri (Ağaç Yayınları, 1993), Doğu ve Batı Karşısında Cemil Meriç (Akçağ Yayınları, 1994), Üç Noktanın Söylediği (İnsan Yayınları, 1995), Ateş Tecrübeleri - Türkiye Günlüğü Yazıları (Ötüken Yayınları, İstanbul, 1996).