Türkiye'nin 1950'li Yılları
ISBN
9789750526312

2 Basım 1. baskı - Şubat 2019

71,00 TL
56,80 TL

Türkiye'nin 1950'li Yılları

Ciltli

Türkiye’nin her açıdan kabuk değiştirdiği bir dönem olan 1950’li yıllardaki zamanın ruhu üzerine kapsamlı bir kılavuz.

Türkiye’nin her açıdan kabuk değiştirdiği bir dönem olan 1950’li yıllardaki zamanın ruhu üzerine kapsamlı bir kılavuz.

•Dünyaya açılma devri, ABD hegemonyasının etkisine girilen yıllar, küresel kapitalizme eklemlenme...
•Tek parti sultasının ardından Demokrat Parti devri... Adnan Menderes, Celal Bayar, İsmet İnönü, Osman Bölükbaşı, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Hikmet Kıvılcımlı ve diğerleri...
•Soğuk Savaş, anti-komünizm, DP’yle birlikte bir yeni otoriterlik tecrübesi, özgürleşme arayışları...
•Siyasal mücadeleler, dış politika, 6/7 Eylül pogromu, emek hareketi, kentleşme, kitle iletişimi, kadın hareketi, “Doğu Sorunu”...
•Günlük hayat, popüler kültür, magazin, sinema, edebiyat…

Mete Kaan Kaynar’ın hazırladığı derlemeye Cenk Ağcabay, Gökhan Ak, Yelda Şahin Akıllı, Mehmet Öznur Alkan, Zübeyir Barutçu, Foti Benlisoy, Tanıl Bora, Funda Şenol Cantek, Kadir Dede, Tanel Demirel, Yasemin Doğaner, Eren Erden Erdem, Nevra Ersarı, Süleyman İnan, Mete Kaan Kaynar, Nuray Ertürk Keskin, Bayram Koca, Selçuk Koca, Hakan Koçak, Feridun Cemil Özcan, Gencer Özcan, C. Oral Özdemir, Emrah Özen, Ezgi Sarıtaş, Ayşem Sezer Şanlı, Aslı Uçar, Kerem Ünüvar, Anıl Varel, Kerem Yavaşça ve Sinan Yıldırmaz yazılarıyla katkıda bulundu.Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’nin Ellili Yılları Üzerine Bazı Notlar
Ellili Yıllarda Türkiye Ekonomisi
Ellili Yıllarda Emek Rejimi ve Emek Hareketi
Ellili Yıllarda “Dış” Politika
Türkiye-ABD İlişkilerinin Zirve Noktası: Celal Bayar’ın ABD Ziyareti
Celal Bayar
Ellili Yıllarda Türkiye’de Siyasî Düşünce Hayatı
Vatan Cephesi
Ellili Yıllarda Bir Komünist: Dr. Hikmet Kıvılcımlı
Ellili Yıllarda Muhalefet: Hükümete Yönelik Temel Eleştiriler ve DP Karşısında CHP’nin İdeolojik Konumlanışı
Demokrasinin Gizlenen Yüzü: Tahkikat Komisyonu
"Sâkıt” İnönü –Muhalefette İsmet İnönü
Demokrat Parti İktidarı ve Ordu
Dokuz Subay Olayı
Ellili Yıllarda Merkez Sağ: Demokrat Parti’nin Özgürlük ile İstismar Arasındaki Dinî Politikaları
Atatürk’ü Koruma Kanunu
Adnan Menderes
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu
Ellili Yıllar Türkiye’sinin Tarihi: Azınlıkların Tarihi
6-7 Eylül 1955: Türkiye’de Bir “Pogrom” Yaşandı
Ellili Yıllarda Radyo ve Siyaset
Ellili Yıllar Türkiye’sinde Basın
Forum Dergisi
Zeki Müren: İstikbalin En Parlak Delikanlısı
Ellili Yıllarda Edebiyat Ortamı: Toplumculuğun Modernizmle Dansı
Sinemamızın Şahsiyet Azabı: Ellili Yıllarda Yerli Film/Türk Filmi Ayrımı Üzerine Bir Değerlendirme
Ellili Yıllarda Kamu Yönetimi
Osman Bölükbaşı
Köylüler ve Kentliler: Ellili Yılların Dönüşen Yeni Sosyo-ekonomik ve Kültürel Coğrafyası
“Şark Meselesi”nden “Doğu Sorunu”na: Ellili Yıllarda Kürt Sorunu
Soğuk Savaş’ın Toplumsal, Kültürel ve Günlük Hayatı İnşâ Edilirken...
Kahve-Kahvaltı ve Çay Tiryakiliği
Evita Peron Kupası
Amerikan Propagandası: “Dostluk Şarkısı”
Ellili Yıllarda Kadın Hareketi
Altmışlar Türkiye’sine Ellili Yıllardan Bakmak
Kitabın Adı
Türkiye'nin 1950'li Yılları
Alt Başlık
Ciltli
ISBN
9789750526312
Kapak
Başbakan Adnan Menderes, Adana’da yapılan Seyhan Barajı’nın açılışında halkla iç içe (1956)
Yayın No
İletişim - 2215
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 367
Alan
Tarih, Sosyoloji, Popüler Kültür, Politika/Siyaset
Ağırlık
863 gr
Baskı
2 Basım 1. baskı - Şubat 2019
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Mete Kaan Kaynar
Yayın Sekreteri
Kıvanç Koçak
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Ayla Karadağ
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset