Türkiye'de Toplum ve Siyaset
ISBN
9789754700589

23. baskı - Eylül 2017
317 sayfa


37,50 TL
30,00 TL

Türkiye'de Toplum ve Siyaset

Şerif Mardin, Mümtaz'er Türköne (Der.), Tuncay Önder (Der.)

Mardin’in yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleleri ve yazarla yapılmış söyleşilerin sistematik derlemesinin ilk cildi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak sivil toplum, siyasal kültür ve sosyal yapıyı çeşitli altbaşlıklar halinde kapsamlı bir biçimde ele alıyor.

Mardin’in yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleleri ve yazarla yapılmış söyleşilerin sistematik derlemesinin ilk cildi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak sivil toplum, siyasal kültür ve sosyal yapıyı çeşitli altbaşlıklar halinde kapsamlı bir biçimde ele alıyor.Kitapta yer alan bölümler
Sivil Toplum, Siyasal Kültür ve Sosyal Yapı
Sivil Toplum
Türk Toplumunu İnceleme Aracı Olarak "Sivil Toplum"
Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri
Tabakalaşmanın Tarihsel Belirleyicileri: Türkiye'de Toplumsal Sınıf ve Sınıf Bilinci
Şerif Mardin'le Din ve Devlet Sosyolojisi Konusunda Söyleşi
Atatürk ve Türk Devrimi
Atatürk Devrimlerini Hazırlayan Faktörler
Atatürkçülüğün Kökenleri
Atatürk ve Pozitif Düşünce
Yenileşme Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk
Atatürk ve İnkılaplar Münasebetiyle
Atatürk, Bürokrasi ve "Rasyonellik"
Tanzimat
Tanzimat ve "İlmiyye"
Ali Paşa ve Hürriyet
Yeni Osmanlılar'ın Hakiki Hüviyeti
Tanzimat Fermanı'nın Manası
Kitabın Adı
Türkiye'de Toplum ve Siyaset
ISBN
9789754700589
Yayın No
İletişim - 110
Dizi No
Şerif Mardin Bütün Eserleri - 6
Alan
Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
317 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
235 gr
Baskı
23. baskı - Eylül 2017 (1. baskı - Ocak 1990)
Yazar
Şerif Mardin
Kapak
Ümit Kıvanç
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Mustafa Şahin, Fatih M. Öztan
Derleyen
Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder
Dizgi
Maraton Dizgievi
Cilt
Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Şerif Mardin

1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. 1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak giren Şerif Mardin, doktorasını “Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları” konulu teziyle Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. 1964’te doçentliğe, 1969’da profesörlüğe yükseldi. 1973’te geçtiği Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri verdi. Yine, ABD’de Columbia ve California, İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Washington D.C.’deki American University Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığı görevini yürüttü, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine devam etti. Mardin, 6 Eylül 2017'de hayatını kaybetti. Mardin’in yayımlanan kitapları şunlardır: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 (1964), Din ve İdeoloji (1969), İdeoloji (1976), Türkiye’den Toplum ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1990), Siyasal ve Sosyal Bilimler (Makaleler derlemesi, 1990), Türkiye’de Din ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1991), Türk Modernleşmesi (Makaleler derlemesi, 1991), Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi (1989) [Bediüzzaman Said Nursi Olayı / Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim (1992)], The Genesis of Young Ottoman Thought (1962) [Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (1996)]Türkiye, İslam ve Sekülarizm (Makaleler derlemesi, 2011). 


Mümtaz'er Türköne

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da master, 1990'da doktora yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışıyor. İslamcılığın Doğuşu, Türköne'nin SBF'de hazırladığı doktora tezidir. Yazar, Tanzimat dönemi siyasî fikir üzerine çalışmayı sürdürüyor. Sadık Rıfat Paşa'dan hareketle Tanzimat'ın ilk yılarını konu alan bir araştırmayı bitirmek üzere.


Tuncay Önder

11 Mayıs 1968 Torul (Zigana) doğumlu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde doçent.