Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları
ISBN
9789750514449

3. baskı - Temmuz 2018
503 sayfa


51,50 TL
41,20 TL

Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları

Güney Çeğin (Der.), İbrahim Şirin (Der.)

İttihat ve Terakki’den Cumhuriyet’e ordunun özerk rolü ve şiddet üretme kapasitesi, 1915, Kürtler, Demokrat Parti, siyasal hareketlerin -sağın, solun ve İslâmcılığın- şiddetle ilişkisi, kapitalizmde zorun rolü örneği olarak 12 Eylül, bir özel şiddet hali olarak “doksanlar”, akademi sahasında tecessüm eden simgesel şiddetin tarihi ve ataerkil zihniyet şiddeti…

Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları, “şiddet”le analiz edildiğinde sorunlarımızın ne kadar çarpıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

“Güney Çeğin ve İbrahim Şirin’in derlediği Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları’nda (…) ancak başka sahaların tuttuğu ışıkla aydınlanabilen ‘şiddet’, aynı zamanda tarihsel formasyonların oluşumundan etnik sorunların zaman içinde birbirlerini izleyen konfigürasyonlar dahilinde yeniden tanımlanmasına, cinsiyet ilişkilerinin toplumsal üretim ve kontrol mekanizmaları yoluyla belirlenmesinden devletin istisnai anlardaki kriz mühendisliğine kadar birçok soruna yeni bir bakış açısıyla bakmayı mümkün kılmaktadır.”
Hamit Bozarslan, Sunuş

Türkiye’de siyasal şiddet, imparatorluk bakiyesi sorunlarla ulus-devletin ortaya çıkış döneminin sorunlarını bünyesinde hemhal ederek yerleşikleşmiş bir sorundur. Bu nedenle militarizmden etnik ve mezhepsel çatışmaya, iktisadi müdahale ve zor ilişkilerinden cinsiyet ilişkilerine kadar geniş bir alana yayılır. 

Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları, yukarıdaki cephe genişliğini de gözeterek Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devreden ve halen sürmekte olan çeşitli siyasal şiddet örneklerini, toplumsal tarihimizin analizi için devreye sokuyor: İttihat ve Terakki’den Cumhuriyet’e ordunun özerk rolü ve şiddet üretme kapasitesi, 1915, Kürtler, Demokrat Parti, siyasal hareketlerin -sağın, solun ve İslâmcılığın- şiddetle ilişkisi, kapitalizmde zorun rolü örneği olarak 12 Eylül, bir özel şiddet hali olarak “doksanlar”, akademi sahasında tecessüm eden simgesel şiddetin tarihi ve ataerkil zihniyet şiddeti…

Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları, “şiddet”le analiz edildiğinde sorunlarımızın ne kadar çarpıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

 Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş
Erken Cumhuriyet Döneminde Rejimin Militarist Özerkliği
Siyasal Şiddetin Askeri Yönü: İttihat ve Terakki İktidarının Kurumsallaşması Sürecinde Askeri Yöntemlerin Yeri
Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: 1915 Ermeni Kırımı'nın Ekonomik Şiddet Boyutu
1950-1960 Demokrat Parti İktidarı: Demokratikleşme/Otoriterleşme İkilemi Ve Siyasal Şiddet
"Neden Silahlı Mücadele?": Türkiye Kürdistanı'nda Şiddeti Anlamak
Son Kürt Eşkiyaları: Kürt Meselesinde "Adi" Şiddetin Olağanüstülüğü, Siyasallığı Ve Yasa Yapıcı Mirası
Devlet ve Politik Şiddet: Latin Amerika Ve Türkiye'de Gerilla Hareketleri
Faşizm, Medenilik Ve Türk Devletinin Krizi
1970-73 Türkiye'sindeki Devrimci Şiddet Momentinin Politik ve Sosyalbilimsel Bir Analizi
İslamcılıktan Yeni İslamcılığa: İslam, Şiddet ve Devrim
Türkiye Kapitalizminde Zorun Rolü: Rızasız Bir Toplum Sözleşmesi Olarak 12 Eylül Askeri Darbesi
Türkiye'de "Doksanlar": Devlet Şiddetinin Özgünlüğü ve Sürekliliği Üzerine Bir Deneme
Kürdistan/Türkiye ve Cezayir/Fransa: Sömürge Yöntemleri, Şiddet Ve Entelektüeller
Osmanlı'nın Son Döneminden Günümüze Kadın Yurttaşın İnşasında Ataerkil Zihniyet Şiddeti
Osmanlı'dan Günümüze Türk Akademisinin Siyasi İktidar ile Dansı
Kitabın Adı
Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları
ISBN
9789750514449
Kapak
Kahramanmaraş, Aralık 1978
Yayın No
İletişim - 1978
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 333
Alan
Politika/Siyaset, Sosyoloji, Tarih
Sayfa Sayısı
503 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
508 gr
Baskı
3. baskı - Temmuz 2018 (1. baskı - Mart 2014)
Editör
Kerem Ünüvar, Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Uygulama
Hüsnü Abbas
Derleyen
Güney Çeğin, İbrahim Şirin
Düzelti
Remzi Abbas
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Güney Çeğin

Lisans ve yüksek lisansını tarih ve sosyoloji dallarında Pamukkale Üniversitesi'nde, doktorasını ise sosyoloji alanında yine Pamukkale Üniversitesi'nde tamamladı. İlgi ve çalışma alanları; siyaset sosyolojisi, Bourdieu sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve toplumsal sınıflardır. Pamukkale Üniversitesi sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin ve editörlüğünü yaptığı kitapların yanı sıra, Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği (Vefa Saygın Öğüt ile birlikte, Tan Yayınları, 2010) adlı bir telif eseri, Ocak ve Zanaat (Emrah Göker, Alim Arlı ve Ümit Tatlıcan ile birlikte, İletilişim Yayınları, 2007) ve Tözcülüğün Tasfiyesi (Emrah Göker ile birlikte, NotaBene Yayınları, 2012) adlı derleme çalışmaları bulunmaktadır.


İbrahim Şirin

1973 yılında doğdu. 1990-1994 yılları arasında Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu. Aynı üniversitede başladığı yüksek lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi'nde "Namık Kemal'in Tarih Anlayışı" başlıklı tezi ile tamamladı. 1999-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Osmanlı Seyahatnamelerinde Avrupa" başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 2006 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Osmanlı entelektüel hayatı, tarih yazıcılığı, mizah, edebiyat, oryantalizm ve oksidentalizm gibi konularda ilgisini ve çalışmalarını sürdürmektedir.