Türkiye'de Ordu
ISBN
9789755160276

6. baskı - Mayıs 2017
384 sayfa


30,50 TL
24,40 TL
Bir Zümre, Bir Parti

Türkiye'de Ordu

Ahmet İnsel (Der.), Ali Bayramoğlu (Der.)

Ordu, Türkiye siyasetinde bilinen ağırlığının yanısıra, iktisadi alanda da OYAK ile doğrudan, savunma sanayii ile de dolaylı olarak hayli etkin bir öznedir. Bu güç, Türkiye toplumunun tarihsel-kültürel kimlik tasavvurundaki militer değerlerden beslenmiş ve orduyu kurum olarak -halen de sürmekte olan- hegemonik konumuna getirmiştir. Bu konumu nedeniyle ordu hakkında nesnel-eleştirel bilgi ve yorum kanalları kıt ve kısıtlı kalmış, hattâ tabu sayılagelmiştir.

Ordu, Türkiye siyasetinde bilinen ağırlığının yanısıra, iktisadi alanda da OYAK ile doğrudan, savunma sanayii ile de dolaylı olarak hayli etkin bir öznedir. Bu güç, Türkiye toplumunun tarihsel-kültürel kimlik tasavvurundaki militer değerlerden beslenmiş ve orduyu kurum olarak -halen de sürmekte olan- hegemonik konumuna getirmiştir. Bu konumu nedeniyle ordu hakkında nesnel-eleştirel bilgi ve yorum kanalları kıt ve kısıtlı kalmış, hattâ tabu sayılagelmiştir. Ancak son yıllarda dünyada ve Türkiye’de meydana gelen köklü değişimler hem bu hegemonik konumun sarsılmasını ve sorgulanmasını zorunlu hale getirmiş; hem de bizzat ordunun kendisi de kaçınılmaz bir değişim sürecine girmiş, itilmiştir. Bu kitapta derlenen yazılar, bu değişim atmosferi ışığında, ordunun hegemonik konumunun kökenlerini, değişimin dinamikleri ve yönüne ilişkin analizleri içermektedir. Bunu yapmak, Türkiye toplumunun asırlık modernleşme tarihine, tüm tabulardan sıyrılmış olarak bakabilmenin ön koşullarından en önemlisini yerine getirmektir. Elinizdeki kitabın bu amaç çerçevesinde bir ilk adım olmasını dileriz.Kitapta yer alan bölümler
Türk Militarizmi 1
Türk Militarizmi 2
Bir Toplumsal Sınıf Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri
Asker ve Siyaset
Bir Mikro İdeoloji Olarak Militarizm
Egemen İdeoloji ve Türk Silahlı Kuvvetleri
Ordu ve Milliyetçilik
Eğitimin Militarizasyonu: Zorunlu Milli Güvenlik Dersi
Türkiye’de Merkantilist Militarizm 1960-1998
Kolektif Bir Sermayedar Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri
Türkiye’nin Savunma Bütçesi: Veriler ve Gözlemler
Atatürkçülük’ten Milli Güvenlik Rejimine: 1990’lar Türkiye’sine Bir Bakış
Askeri Gücün Anayasal Bir Yargı Alanı Yaratması ve Yürütme Erkini Etkin Bir Şekilde Kullanması
Ordu Dış Politikanın Neresinde?
Ordu-Sosyalizm
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine
Üst Başlık
Bir Zümre, Bir Parti
Kitabın Adı
Türkiye'de Ordu
ISBN
9789755160276
Yayın No
İletişim - 2443
Dizi No
Birikim Kitapları - 18
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
384 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
309 gr
Baskı
6. baskı - Mayıs 2017 (1. baskı - Ocak 2004)
Editör
Abdullah Onay
Kapak
Utku Lomlu
Dizgi
Hasan Deniz
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Sezar Atmaca
Derleyen
Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Ahmet İnsel

1955’te İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yaptı ve aynı üniversitede iktisat doktorası hazırladı. 1984 yılından beri üniversitede öğretim üyesi olan Ahmet İnsel’in Türkçe yayımlanmış kitapları: Türkiye Toplumunun Bunalımı (Birikim Yayınları, 1990), Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye (Ayrıntı Yayınları, 1996), İktisat İdeolojisinin Eleştirisi (Birikim Yayınları, 1993), Solu Yeniden Tanımlamak (Birikim Yayınları, 2000), Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, Cilt 2, Kemalizm (ed.) (İletişim Yayınları, 2001), Neo-Liberalizm: Hegemonyanın Yeni Dili (2004), Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu (der.) (Ali Bayramoğlu ile birlikte, Birikim Yayınları, 2004), Ergenekon’a Gelmeden... Türkiye’de Devlet Zihniyeti (Ümit Kıvanç ile birlikte, Birikim Yayınları, 2008), Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog (Michel Marian ile birlikte, İletişim Yayınları, 2010).


Ali Bayramoğlu

1956 yılında Gelibolu’da doğdu. Fransa, Grenoble Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde verdi. 1981 yılından 1999’a kadar, on sekiz yıl boyunca Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Özellikle Silahlı Kuvvetler’in siyasi rolü, İslâmi hareketler, devlet sosyolojisi konularında çalıştı. 1990 yılından bu yana çeşitli dergi ve gazetelerde toplumsal ve siyasal analizler yapıyor. Sırasıyla Tempo, Power dergilerinde yazdı. Ardından Yeni Yüzyıl, Star, Yeni Binyıl, Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Halen Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Kitapları Türkiye’de İslâmi Hareket (Patika Yayınları - 2001) 28 Şubat: Bir Müdahalenin Güncesi (Birey Yayıncılık - 2001)