Türkiye'de İktisadi Düşünce
ISBN
9789750522956

1. baskı - Aralık 2017
328 sayfa


38,00 TL
30,40 TL

Türkiye'de İktisadi Düşünce

M. Erdem Özgür (Der.), Alper Duman (Der.), Alp Yücel Kaya (Der.)

Bu kitap kapsamlı bir Osmanlı ve Türkiye iktisadi düşünce tarihi kitabı değildir. Kitabı oluşturan makaleler Türkiye iktisadi düşünce tarihi üzerine daha önceden incelenmiş konuları derinlemesine ele almaktan ziyade daha önce gündeme gelmemiş konuları tartışmaktadır.

“Bu kitap kapsamlı bir Osmanlı ve Türkiye iktisadi düşünce tarihi kitabı değildir. Kitabı oluşturan makaleler Türkiye iktisadi düşünce tarihi üzerine daha önceden incelenmiş konuları derinlemesine ele almaktan ziyade daha önce gündeme gelmemiş konuları tartışmaktadır. Bu çerçevede makaleler şu üç noktada katkı sunmaktadır. Birinci nokta, Türkiye’de iktisadi düşüncenin gelişiminde dış dünyadan gelen fikirlerin yerel bağlamda etkileşimi ve sınırlı da olsa Türkiye’de ortaya çıkan iktisadi düşüncenin dış dünyaya etkisine odaklanmaktadır. İkinci nokta, iktisadi düşüncenin genel iktisadi ve toplumsal gelişmelerle ilişkisini vurgulamaktadır. Üçüncü nokta, iktisadi düşüncenin kitlelere yayılma yollarını göstermektedir.”

Osmanlı iktisat düşüncesinde strateji arayışlarından Cumhuriyet dönemindeki çeşitli tartışmalara uzanıyor kitaptaki yazıların ilgisi. Osmanlı’dan ulus-devlete geçişte, “milli iktisatçı” Friedrich List’in fikriyatının ekonomide “Türkleştirme”ye etkileri önemli bir halka… Derlemenin odaklandığı noktalardan biri, Türkiye’nin iktisadi düşünce tarihinin “dışa bağımlılığı”. “Güdümlü ekonomi” kavramının bir dönem uyandırdığı cazibe, Fransız liberal iktisatçılarının Peyami Safa’ya ulaşan ilhamı, Avusturya iktisat okulunun önemli şahsiyetlerinden Wilhelm Röpke’nin Türkiye’de ders verdiği yıllarda oluşturduğu etki, bu faslın ilgiye değer başlıkları.

Uluslararası iktisat literatürüne Türkiye’den yapılan istisnai katkılara örnek olarak Murat Sertel ve Korkut Boratav’ın özyönetim modellerinin ele alınışı, bir kadirbilirlik örneği aynı zamanda. M. Erdem Özgür, Alper Duman ve Alp Yücel Kaya’nın hazırladığı derlemede Seven Ağır, Alper Duman, Ercan Eren, Burak Gürbüz, Alp Yücel Kaya, Kaan Öğüt, M. Erdem Özgür, Eyüp Özveren, Metin Sarfati, Ahmet Sönmez ve Cenk Yaltırak’ın katkıları yer alıyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
İster İstemez Karşılaştırmalı ve Dışa Bağımlı İktisadi Düşünce Tarihimiz: Gözlemeler ve Sorunlar
Osmanlı İktisat Düşüncesinde Bir Kalkınma Stratejisi Olarak Örnek Alma
19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu İçin Bir İhtimalin Tartışılması: Mehmet Sadık Rıfat Paşa ve Kameralizm İlişkisi
List'in İktisadi Düşüncesinin "Türkleştirme Süreci" Üzerindeki Yansımaları
Kemalizmin Ekonomi Politiğinde Unutulmuş Bir Sayfa: "Güdümlü Ekonomi"
Kadro'nun Maddeci Tarihyazımı: Osmanlı ve Türkiye Tarihinde Derebeylik Rejimi
"Yeni Toplum Düzeni" Arayışında Peyami Safa ve Fransız Liberalleri
Avusturya İktisadından Üçüncü Yola: Türkiye Yıllarında Wilhelm Röpke
Sertel ve Boratav: Özyönetim Modelleri
Kitabın Adı
Türkiye'de İktisadi Düşünce
ISBN
9789750522956
Yayın No
İletişim - 2556
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 422
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
328 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
272 gr
Baskı
1. baskı - Aralık 2017
Derleyen
M. Erdem Özgür, Alper Duman, Alp Yücel Kaya
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Hakan Mıhcı
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

M. Erdem Özgür

1971’de Ankara’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra doktora derecesini 2005 yılında George Mason Üniversitesi’nden aldı. 2012’den bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2014’ten bu yana İktisat Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Temel ilgi alanları iktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihidir. Yayına hazırladığı ve bölümlerine katkı yaptığı kitapların yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan makaleleri vardır.


Alper Duman

1974 yılında Sarıkamış’ta doğdu. ODTÜ İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra University of Massachusetts, Amherst’de Ekonomi doktora derecesini aldı. 2007 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Gelişme, Türkiye ekonomisi, ekonomi politik, sosyal ve ekonomik ağlar üzerine çalışıyor.


Alp Yücel Kaya

1972’de Diyarbakır’da doğdu. 1990 İzmir Saint Joseph Lisesi, 1995’te ODTÜ Ekonomi Bölümü lisans ve 1998’de yine aynı bölüm yüksek lisans mezunudur. Doktora derecesini (2005) EHESS-Paris’ten Politique de  ’enregistrement de la richesse économique: Les enquêtes fiscales et agricoles de l’Empire ottoman et de la France au milieu du XIXe siècle başlıklı tezle almıştır. 2013’ten bu yana Ege Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu üyesi ve Tarih Birimi koordinatörüdür. Araştırma ve çalışmaları 18. ve 21. yüzyıllar arası Fransa, Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de iktisadi düşünce tarihi ve iktisat tarihi alanlarında tarımsal dönüşüm ve mülkiyet ilişkilerinin çatışmalı dünyasına yoğunlaşmıştır.