Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek
ISBN
9789750518560

1. baskı - Kasım 2015
379 sayfa


41,00 TL
32,80 TL

Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek

Haluk İnanıcı (Der.)

Haluk İnanıcı’nın alanındaki önde gelen, uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığı bu derleme yazarların kendi alanlarındaki envanteri, demokratik hukuk devleti, hukukun genel ilkeleri perspektifinden değerlendirme niteliği taşıyor

Hukuk, devlet aygıtının fikrî yakıtı, demokrasilerin ayrılmaz bir parçası, yönetenlerin keyfiliğini önleme aracı, yönetilenlerin haklarını korumadaki yegâne güvence... Toplum yaşamındaki en önemli olgulardan, kavramlardan, gerçekliklerden biri. Bu nedenlerle hukukta baş gösterecek bir “krizin” toplumun tümünü, derinden etkilediği, etkileyeceği ortada. Tüm yaşananlardan, olup bitenden Türkiye’nin de uzun zamandır ciddi bir “hukuk krizi” içinde olduğunu net biçimde biliyoruz.


Haluk İnanıcı’nın alanındaki önde gelen, uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığı bu derleme yazarların kendi alanlarındaki envanteri, demokratik hukuk devleti, hukukun genel ilkeleri perspektifinden değerlendirme niteliği taşıyor. Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek yargı kültüründen bilişim suçlarına, başkanlık sistemi tartışmalarından kadın cinayetlerine, İç Güvenlik Kanunu’ndan iş hukukuna, siyasal suçlardan çocuk hukukuna, çevre hukukundan basın özgürlüğüne ve daha başka konulara Türkiye’nin sürekli gündeminde yer alan, “kriz” çıkaran, tartışmalı hukuki konulara kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Haluk İnanıcı, İbrahim Ö. Kaboğlu, Hayrettin Ökçesiz, Osman Doğru, Tolga Şirin, Serap Yazıcı, Ersan Şen, Fikret İlkiz, Köksal Bayraktar, Ercan Kanar, Ali Pehlivan, Tankut Centel, Ulaş Karan, Ayhan Erdoğan, Ergin Cinmen, Arif Ali Cangı, H. Fehmi Demir, Seda Akço Bilen, Zehra Çiğdem Özcan’ın yazılarıyla…

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Giriş
Hukuk ve Siyaset
Ülkemin Hukukunu Düşünürken
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye'deki Hukuk Sisteminin Etkililiği ve Çoğulculuğu Sorunu
Yeni Anayasa Çalışmaları ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları
6638 Sayılı İç Güvenlik Kanunu
Basın Özgürlüğü ve Görüş Edinme Hakkı
İnternet İletişim Özgürlüğü ve Sosyal Medya
Siyasal Suç ve Terör Eylemleri
Türk Yargı Kültürü ve Hukuk Estetiği
Siyasi Davalar Yargı Pratiği ve Dürüst Yargılanma Hakkı
Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunlar
İş Kanunu'na İlişkin Temel Uygulama Sorunları
Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Türk Ceza Hukukunun ve Uygulamasının Durumu
Sulh Ceza Hakimliği
Mit Yasası Üzerine Bir Değerlendirme
Çevreyi İmha Aracı Haline Getirilen Hukuku Yeniden Düşünmek
Özgürlük - Güvenlik Yapay İkilemi Kıskacında Dönüşen Ceza Hukuku ve Enformasyon Teknolojileri
Çocuk Hukukunda Nerede Duruyoruz?
Üçüncü Sayfa
Kitabın Adı
Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek
ISBN
9789750518560
Yayın No
İletişim - 2240
Dizi No
Bugünün Kitapları - 194
Alan
Hukuk İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
379 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
309 gr
Baskı
1. baskı - Kasım 2015
Derleyen
Haluk İnanıcı
Editör
Kıvanç Koçak
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Oben Üçke
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Haluk İnanıcı

Çocukluğunu İstanbul’un Tophane, Galata, Bayrampaşa, Karagümrük semtlerinde geçirip askerî ve sivil cümle okulları kâmilen bitirdi. 12 Eylül 1980 askerî darbe sürecinde üsteğmenken emekli edildi. 1983 yılından beri serbest avukatlık yapıyor. Daha önce yayımlanmış kitapları: 21. Yüzyılda Avukatlık ve Baro (makaleler, 2008, Legal Yayınevi); Rugan Ayakkabılı Teğmen (roman, 2010, Everest Yayınları), Parçalanmış Adalet (derleme, 2011, İletişim Yayınları); Dinle Lisa (roman, 2013, İletişim Yayınları); Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek (derleme, 2015, İletişim Yayınları); Aşkın Yedi Menzili (roman, 2016, İletişim Yayınları).