Türkiye'de Folklor ve Miliyetçilik
ISBN
9789754702231

6. baskı - Kasım 2016
298 sayfa


35,50 TL
28,40 TL

Türkiye'de Folklor ve Miliyetçilik

Arzu Öztürkmen

Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, son dönem Osmanlı aydınlarından Cumhuriyet dönemine devredilen ve bugüne kadar devam eden bir arayışı anlatıyor.

Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, son dönem Osmanlı aydınlarından Cumhuriyet dönemine devredilen ve bugüne kadar devam eden bir arayışı anlatıyor. Folkloru milliyetçilik potasında yeniden “işlem”e sokma çabaları, folklorun “tek ekol” çerçevesine sığdırılamayışı, halk kültürünün doğal ve yapay yataklardaki kesintisiz akışı: Osmanlı döneminin Türkçü aydınlarından Halk Bilgisi Derneği’ne, Halkevleri’nden Pertev Naili Boratav ekolüne, Millî Folklor Enstitüsü’nden folklorun “imaj”ına dönüşen halk oyunlarının millî salınımlarına...
Kitabın Adı
Türkiye'de Folklor ve Miliyetçilik
ISBN
9789754702231
Yayın No
İletişim - 449
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 69
Alan
Tarih, Antropoloji
Sayfa Sayısı
298 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
244 gr
Baskı
6. baskı - Kasım 2016 (1. baskı - Ocak 1998)
Yazar
Arzu Öztürkmen
Kapak
Ümit Kıvanç
Uygulama
Suat Aysu
Düzelti
Sait Kızılırmak
Cilt
Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Arzu Öztürkmen

1965 yılında Beyrut’da doğdu. Orta öğrenimini Notre Dame de Sion’da, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. 1991 yılında, Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü’nden Türkiye’de Halk Oyunları Hareketi konulu teziyle master derecesini, 1993 yılında da Pennsylvania Üniversitesi Folklor Bölümünden Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik başlıklı teziyle doktorasını aldı. 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olup; Gösteri Sanatları Tarihi, Sözlü Tarih, Tarih ve Antropoloji, Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Halk Edebiyatı derslerini vermektedir. Yerli ve yabancı dergilerde Türkiye’de folklor araştırmaları, Halkevleri, milli bayramlar ve dans tarihine ilişkin çeşitli makaleleri ve kitap kritikleri yayımlanmıştır.