Türkiye Toplumunun Bunalımı
ISBN
9789755160009

11. baskı - Ekim 2016
325 sayfa


30,00 TL
24,00 TL

Türkiye Toplumunun Bunalımı

Ahmet İnsel

Hepsi çeşitli açılardan Türkiye’de devlet-toplum ilişkisini çözümlemeyi amaçlayan yazıların oluşturduğu bir kitap bu. Ahmet İnsel, bir yanda Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ve sürdüren kadroların öbür yanda “sivil” politikacıların yeraldığı iktidar ilişkileri ve çatışmalarına eğiliyor, Türkiye devletinin başlıca nitelikleri üzerinde duruyor. Ama asıl önemlisi, devletin toplum hayatına, toplumsal gelişmeye vurduğu damgaya ve topluma dayattığı ilişkiye dikkat çekiyor.

Hepsi çeşitli açılardan Türkiye’de devlet-toplum ilişkisini çözümlemeyi amaçlayan yazıların oluşturduğu bir kitap bu. Ahmet İnsel, bir yanda Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ve sürdüren kadroların öbür yanda “sivil” politikacıların yeraldığı iktidar ilişkileri ve çatışmalarına eğiliyor, Türkiye devletinin başlıca nitelikleri üzerinde duruyor. Ama asıl önemlisi, devletin toplum hayatına, toplumsal gelişmeye vurduğu damgaya ve topluma dayattığı ilişkiye dikkat çekiyor. Türkiye toplumunun son yıllarda yoğunlaşmış olarak yaşadığı derin bunalımın hem tarihî köklerini hem güncel nedenlerini aydınlatmada ilk adımın, bütün projektörleri ve gözleri devlete doğru çevirmek olduğunu ileri süren yazar, temel sorunsalı açısından ö-nem taşıyan, İslâm karşısında devlet, laiklik, milliyetçilik, Türk siyasî partileri... konularını ele alıyor, yakın tarihe dair somut analizler yapıyor. İnsel ayrıca, Türkiye toplumunun yaşadığı bunalımdan çıkış yollarını araştırırken, hem bir temel kavram olarak demokrasinin içeriğini aydınlatmaya çalışıyor hem de bir sosyalist demokrasi perspektifi oluşturmaya yönelik önermelerde bulunuyor.
Kitabın Adı
Türkiye Toplumunun Bunalımı
ISBN
9789755160009
Kapak
Kapak Fotoğrafı: Arkasında "Nazım ve Remzi Bey'ler" ibaresi bulunan fotoğraf, 1926 yılı başlarında Sivas vilayetine bağlı Hekimhan kazasında çektirilmiştir. Sol baştaki Nazım Bey, o esnada Duyun-u Umumiye Varidat-ı Mahsusa İdaresi memurudur. Diğeri (bastonlu) ise Mektep Müdürü Remzi Bey'dir. Şapka inkılabının yöredeki öncüleri olan bu iki kişiden Nazım Bey "Çağdaş", Remzi Bey ise muhtemelen "Gençosman" veya "Gençosmanoğlu" soyadını almışlardır.
Yayın No
Birikim - 2
Dizi No
Birikim Kitapları - 0
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
325 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
239 gr
Baskı
11. baskı - Ekim 2016 (1. baskı - Ocak 1990)
Yazar
Ahmet İnsel
Kapak
Ümit Kıvanç
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Sezar Atmaca
Dizgi
Maraton Dizgievi
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ahmet İnsel

1955’te İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yaptı ve aynı üniversitede iktisat doktorası hazırladı. 1984 yılından beri üniversitede öğretim üyesi olan Ahmet İnsel’in Türkçe yayımlanmış kitapları: Türkiye Toplumunun Bunalımı (Birikim Yayınları, 1990), Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye (Ayrıntı Yayınları, 1996), İktisat İdeolojisinin Eleştirisi (Birikim Yayınları, 1993), Solu Yeniden Tanımlamak (Birikim Yayınları, 2000), Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, Cilt 2, Kemalizm (ed.) (İletişim Yayınları, 2001), Neo-Liberalizm: Hegemonyanın Yeni Dili (2004), Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu (der.) (Ali Bayramoğlu ile birlikte, Birikim Yayınları, 2004), Ergenekon’a Gelmeden... Türkiye’de Devlet Zihniyeti (Ümit Kıvanç ile birlikte, Birikim Yayınları, 2008), Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog (Michel Marian ile birlikte, İletişim Yayınları, 2010).