Türk Sufiliğine Bakışlar
ISBN
9789750519147

17. baskı - Mart 2018
272 sayfa


34,00 TL
27,20 TL
Türkiye'de Tarihin Saptırılması Sürecinde

Türk Sufiliğine Bakışlar

Ahmet Yaşar Ocak

Heterodoks Halk İslâmı’nın farklı kültürleri bağdaştırıcı özelliğini, tasavvufî-mistik karakterinin baskınlığını ve mehdîci niteliğini sergileyen Ahmet Yaşar Ocak, Türk İslâmı’nın dört önemli kişiliğini özellikle ele alıyor: Ahmed-i Yesevî, Mevlâna Celâleddin-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî.

Türk İslâmı, yani Türkiye’nin tarihsel, toplumsal ve kültürel geleneği içinde şekillenmiş özgül biçimiyle İslâm, son yıllarda hararetli tartış­malara konu oluyor. Özellikle Alevîlik, çetin tartışmaların savaş alanı görünümünde. Bu tartışmalarda, somut tarihsel bağlamları gözetmeyen bir bakışın egemenliği görülüyor. Gerek Alevîlik, gerekse Türk İslâmı’nın simge isimleri, bugünkü Kemalist veya “Türk-İslâm Sentezci” vs. ideolojik tercihleri doğrultusunda, dümdüz bir tarihsel süreklilik kurgusu içinde efsaneleştiriliyor. Ahmet Yaşar Ocak’ın elinizdeki derlemesi, her şeyden önce somut bağlamları gözeten bir tarihçilik yaklaşımının örneğini veriyor. Derlemedeki makaleler, Türk İslâmı’nın ve özellikle heterodoks geleneğinin özgül karakterini tasvir eden önemli katkılar içeriyor. Anadolu tarihsel coğrafyasında ortodoks ve heterodoks İslâm kültürleri arasındaki etkileşimin boyutları da bu çerçevede dikkatimize sunuluyor. Heterodoks Halk İslâmı’nın farklı kültürleri bağdaştırıcı özelliğini, tasavvufî-mistik karakterinin baskınlığını ve mehdîci niteliğini sergileyen Ahmet Yaşar Ocak, Türk İslâmı’nın dört önemli kişiliğini özellikle ele alıyor: Ahmed-i Yesevî, Mevlâna Celâleddin-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî.

Üst Başlık
Türkiye'de Tarihin Saptırılması Sürecinde
Kitabın Adı
Türk Sufiliğine Bakışlar
ISBN
9789750519147
Yayın No
İletişim - 365
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 56
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
272 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
228 gr
Baskı
17. baskı - Mart 2018 (1. baskı - Temmuz 1996)
Yazar
Ahmet Yaşar Ocak
Dizgi
Remzi Abbas
Uygulama
Suat Aysu, Hüsnü Abbas
Düzelti
Sait Kızılırmak
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Utku Lomlu
Dizin
Emre Bayın
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Ahmet Yaşar Ocak

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde master ve Strasbourg Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde de doktora yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olan Ocak, özellikle heterodoks İslâm'a dair çalışmaları ile tanınıyor. Ocak'ın 1980'lerden bu yana yayımlanan eserlerinin arasında Babailer İsyanı, Bektaşi Menakibnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler, Kültür Kaynağı olarak Evliye Menakipnameleri, Türk Folklorunda Zındıklar ve Mülhidler(Tarih Vakfı, 1998), Türkler, Türkiye ve İslâm (İletişim Yayınları, 1999) ve Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm öncesi Temelleri (İletişim Yayınları, 2000) de bulunuyor.