Toplum ve Bilim (Sayı: 145)
ISBN
9771300931455

1. baskı - Ekim 2018
336 sayfa


Yakında

Toplum ve Bilim (Sayı: 145)

Toplum ve Bilim'in 145. sayısının dosya konusu: Eril Tahakküm, Erkek Edebiyatı, Hegemonya

Derginin web sitesi için: https://www.toplumvebilim.com/public/default.aspxKitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
İllet, zillet, erkeklik: Eleştirel Erkeklik Çalışmaları ve Türkiye’deki seyri
Sabitleyici bir tartışma (argümantasyon) pratiği olarak erkeklik
Varsayılan aile kıskacında babalık: Türkiye’de farklı babalık algıları ve sosyal politika ilişkisi
Bakıcı erkekler: Karaman’da güvercin yetiştiricileri
Şiddetin öznesini kurmak ya da erkek yapmak
Risk toplumunda erkeklik ve şiddet: Düşünümselliğin izinde erkeğin dönüşümü
Erkeklerin öldürme hakkı: Erkeklik indirimi
Şiddet faili erkeklerle feminist bir çalışma denemesi üzerine notlar: “Kadın dediğin kadınlığını, erkek dediğin erkekliğini bilecek”
Ahmed Rasim’in cep romanlarından Tecârib-i Hayat’ta yeni bir erkeklik imkânı
Erkekliğin yitiminden queerin bitimine: Troya’da Ölüm Vardı
Adadaki adamlar: Körburun romanında çatışan erkeklik temsilleri
Vasat bir erkeklik hali olarak Hilmi Aydın
Baba yarası, ana yarısı...
Yazarın nötr cinsiyeti
Erkeklik Çalışmaları kaynakçası
Kitabın Adı
Toplum ve Bilim (Sayı: 145)
ISBN
9771300931455
Yayın No
İletişim - 0
Dizi No
Dizi Dışı - 0
Sayfa Sayısı
336 sayfa
Baskı
1. baskı - Ekim 2018
Editör
Çimen Günay Erkol, Eylem Ümit Atılgan, Olcay Akyıldız
Kapak Tasarımı
Ali Artun, Ümit Kıvanç, Özlem Özkal
Uygulama
Hüsnü Abbas
Baskı ve Cilt
Sena Ofset