Toplum ve Bilim (Sayı: 140)
ISBN
9771300931400

1. baskı - Nisan 2017
232 sayfa


15,00 TL
12,00 TL

Toplum ve Bilim (Sayı: 140)

Toplum ve Bilim'in 140. sayısının dosya konusu: Uluslararası Göç, Politika ve Güvenlik…Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Giriş: Uluslararası göç, politika ve güvenlik
Göç politikaları ve insan güvenliği: Türkiye’deki Suriyeliler örneği
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar: “Siyasallaşan” bir sürecin analizi
İstanbul, mülteciler için cennet mi cehennem mi? Suriyeli mültecilerin kentsel alandaki halleri
Göç ve güvenlik: Eleştirel yaklaşımlar
Göçün jeopolitiği ve Türkiye’nin coğrafi kısıtlaması üzerine farklı bir yorum
Türkiye’de göç politikaların dönüşümü: Yasadışılığın uluslararası üretiminden makbul yabancıya?
Yönetimsellik bağlamında kriminoloji ve sosyal politika disiplinlerinin ilişkiselliği
Gezi Direnişi’nin belgeselleri nasıl yapılacak? Kavramsal bir çerçeve denemesi
Müzakeresiz kamusallık: Milli cemaatin yeniden inşası sürecinde Demokrasi Nöbetleri
Soykırım literatürüne eleştirel yaklaşımlar
Kitabın Adı
Toplum ve Bilim (Sayı: 140)
ISBN
9771300931400
Yayın No
İletişim - 0
Dizi No
Dizi Dışı - 0
Alan
Politika/Siyaset, Sosyoloji
Sayfa Sayısı
232 sayfa
En
160 mm
Boy
230 mm
Baskı
1. baskı - Nisan 2017
Baskı ve Cilt
Sena Ofset