ISBN
9771300931400
232 sayfa
Toplum ve Bilim'in 140. sayısının dosya konusu: Uluslararası Göç, Politika ve Güvenlik…
Kitapta yer alan bölümler
Giriş: Uluslararası göç, politika ve güvenlik Doğuş Şimşek, Ahmet İçduygu
Göç politikaları ve insan güvenliği: Türkiye’deki Suriyeliler örneği Doğuş Şimşek
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar: “Siyasallaşan” bir sürecin analizi Ahmet İçduygu
İstanbul, mülteciler için cennet mi cehennem mi? Suriyeli mültecilerin kentsel alandaki halleri Ayhan Kaya
Göç ve güvenlik: Eleştirel yaklaşımlar Bahar Rumelili, Sibel Karadağ
Göçün jeopolitiği ve Türkiye’nin coğrafi kısıtlaması üzerine farklı bir yorum Uğur Yıldız, Deniz Sert
Türkiye’de göç politikaların dönüşümü: Yasadışılığın uluslararası üretiminden makbul yabancıya? Ayşen Üstübici
Yönetimsellik bağlamında kriminoloji ve sosyal politika disiplinlerinin ilişkiselliği Boran Ali Mercan
Gezi Direnişi’nin belgeselleri nasıl yapılacak? Kavramsal bir çerçeve denemesi Ersan Ocak
Müzakeresiz kamusallık: Milli cemaatin yeniden inşası sürecinde Demokrasi Nöbetleri Bülent Küçük, Buket Türkmen
Soykırım literatürüne eleştirel yaklaşımlar Ümit Kurt
Kitabın Adı Toplum ve Bilim (Sayı: 140)
ISBN 9771300931400
Yayın No İletişim - 0
Dizi Dizi Dışı - 0
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji
Sayfa 232 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Ağırlık 286 gr
Baskı 1. baskı - Nisan 2017
Baskı ve Cilt Sena Ofset