Şiddet, Siyaset ve Medenilik
ISBN
9789750515408

2. baskı - Mayıs 2016
80 sayfa


11,00 TL
8,80 TL

Şiddet, Siyaset ve Medenilik

Karabasanlar İçinde Türkiye
Étienne Balibar, Ahmet İnsel, Pınar Selek, Marie-Claire Caloz-Tschopp (Der.)

Şiddeti yok etmek mümkün değilse, o zaman buna teslim olmadan, bu gerçeği nasıl dönüştürebilir, bir siyasal pratiğe çevirebiliriz?
Elinizdeki kitap, şiddet karşıtı siyaset geliştirmek için siyaset ve şiddet üzerine düşünmeye davet ediyor.

Günümüzde şiddet çoğu zaman aşırı biçimler alıyor. Bunun üzerine düşünmek şiddet, siyaset ve medeniyet üzerine düşünmek demek. Geleceğin belirsizleştiği, içine kapanma ve nefret eğilimlerinin arttığı bir dönemde, şiddete başvurmanın cazibesine kapılmaya yol açacak tarihten devraldığımız iblislere teslim olmamak nasıl mümkün olabilir? Bunun için güvenlikçi ve otoriter reflekslere, değişime direniş üzerine düşünmek ertelenemez bir ihtiyaç. Aynı zamanda bu kopma anları bir bellek çalışması gereğini gündeme getiriyor. Bu kopuş anlarını, Étienne Balibar’ın “aşırı şiddet” olarak tanımladığı duruma teslim olmadan nasıl aşabiliriz?

“Siyaset, Şiddet, Sürgünü/Sürgünü Bozma” başlığıyla İstanbul’da düzenlenen uluslararası konferans vesilesiyle yayımlanan bu kitapta, Pınar Selek otoriter bir rejimde feminist ve antimilitarist mücadelelerin siyasal repertuarın değişimine yaptıkları katkıya ışık tutuyor. Ahmet İnsel, demokratik geçiş konusundaki siyasal kuramları ele alarak, Türkiye’de bir yüzyılı aşan bir süreden beri devam eden ve bitmeyen “geçiş/dönüşüm” döneminin sürekliliklerini sorguluyor. Konferanstaki tartışmaların merkezinde yer alan Balibar’ın metni ise şiddet figürlerinin ikircilliğini ve şiddetle karşılaşan siyasetin sorunlarını ele alıyor. Bireysel ve toplu şiddet neden bir türlü aşılamıyor? Şiddeti yok etmek mümkün değilse, o zaman buna teslim olmadan, bu gerçeği nasıl dönüştürebilir, bir siyasal pratiğe çevirebiliriz?

Elinizdeki kitap, şiddet karşıtı siyaset geliştirmek için siyaset ve şiddet üzerine düşünmeye davet ediyor.
Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Önsöz: Şiddet, Siyaset ve Medenilik Hakkında Türkiye Bize Ne Öğretebilir?
Ahtapota Karşı Kesişen Mücadeleler: Türkiye'de Feminist ve Anti-Militarist Hareketler
Otoritarizm ve Şiddet: İblisleri Karşısında Türkiye
Şiddet ve Siyaset: Bazı Sorular
Kitabın Adı
Şiddet, Siyaset ve Medenilik
Alt Başlık
Karabasanlar İçinde Türkiye
ISBN
9789750515408
Orijinal Adı
Violence, politique et civilité aujourd’hui La Turquie aux prises avec ses tourments
Kapak
Kapak fotoğrafı, Nom de plume
Yayın No
İletişim - 1999
Dizi No
Bugünün Kitapları - 163
Alan
Politika/Siyaset, Sosyoloji
Sayfa Sayısı
80 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
76 gr
Baskı
2. baskı - Mayıs 2016 (1. baskı - Mayıs 2014)
Yazar
Étienne Balibar, Ahmet İnsel, Pınar Selek
Derleyen
Marie-Claire Caloz-Tschopp
Editör
Kerem Ünüvar
Kapak
Seda Mit
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Emircan Yaşa
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Étienne Balibar

1942’de Paris’te doğdu. Öğrencisi olduğu Louis Althusser’in, Kapitali Okumak eserine katkıda bulunanlardan biridir. Paris 10 Üniversitesi’nden profesör olarak emekli olan Balibar, Fransız eleştirel Marksist felsefesinin önde gelen bir temsilcisidir. Türkçede yayınlanan eserleri: Althusser İçin Yazılar (İletişim Yayınları, 1991); Irk Ulus Sınıf (Metis Yayınları, 1993); Marx’ın Felsefesi (Birikim Yayınları, 1996); Dersimiz Yurttaşlık (Kesit Yayıncılık, 1998); Spinoza ve Siyaset (Otonom Yayıncılık, 2004); Kapitali Okumak (İthaki Yayınları, 2007); Biz, Avrupa Halkı (Ara-lık Yayınları, 2008), Şiddet ve Medenilik (İletişim Yayınları, 2014), Şiddet, Siyaset ve Medenilik (Ahmet İnsel ve Pınar Selek'le beraber, İletişim Yayınları, 2014).


Ahmet İnsel

1955’te İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yaptı ve aynı üniversitede iktisat doktorası hazırladı. 1984 yılından beri üniversitede öğretim üyesi olan Ahmet İnsel’in Türkçe yayımlanmış kitapları: Türkiye Toplumunun Bunalımı (Birikim Yayınları, 1990), Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye (Ayrıntı Yayınları, 1996), İktisat İdeolojisinin Eleştirisi (Birikim Yayınları, 1993), Solu Yeniden Tanımlamak (Birikim Yayınları, 2000), Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, Cilt 2, Kemalizm (ed.) (İletişim Yayınları, 2001), Neo-Liberalizm: Hegemonyanın Yeni Dili (2004), Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu (der.) (Ali Bayramoğlu ile birlikte, Birikim Yayınları, 2004), Ergenekon’a Gelmeden... Türkiye’de Devlet Zihniyeti (Ümit Kıvanç ile birlikte, Birikim Yayınları, 2008), Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog (Michel Marian ile birlikte, İletişim Yayınları, 2010).


Pınar Selek

8 Ekim 1971’de İstanbul’da doğdu. Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi’ni ve Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede Sosyoloji Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Fransa’da Sophiantipolis Üniversitesi’nde Ekonomi Politik dersleri aldı. Sokak çocuklarıyla ve dışlanmış gruplarla ilgili sosyolojik çalışmalar yaptı. Özellikle savaş karşıtı ve feminist hareket içinde faaldir. Amargi - Feminist Teori ve Politika dergisinin editörlerindendir. Yayımlanmış kitapları: Ya Basta- Artık Yeter (1996- Belge Yayınları) (Çeviri- derleme), Maskeler Süvariler Gacılar – Ülker Sokak: Bir Dışlanma Mekanı (1. baskı, 2001, Aykırı Yayınları, 2. baskı, 2007, İstiklal Yayınları), Barışamadık (2004, İthaki Yayınları), Su Damlası (2008, Özyürek Yayınları), Sürüne Sürüne Erkek Olmak (2008, İletişim Yayınları)

Ayrıntılı bilgi için www.pinarselek.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Marie-Claire Caloz-Tschopp

Lozan Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde profesör.