Selânik 1850-1918
Çeviri
Cüneyt Akalın

ISBN
9789750516467

1. baskı - Kasım 2014
376 sayfa


43,00 TL
34,40 TL

Selânik 1850-1918

Gilles Veinstein (Der.)

Bu kitapta Selânik’in “altınçağı” olan dönem ve bu dönemin sona erişiyle ilgili farklı bakış açıları, değişik kesitler bulacaksınız.

Bizans ve onu izleyen kısa bir Venedik yönetiminden sonra, dört yüzyılı aşkın bir süre Osmanlı yönetiminde kalan Selânik, sadece kozmopolit bir Balkan liman şehri değildi. Şehre hâkim rengini veren, büyük bir sefarad Yahudi cemaati burada yaşıyordu. 1850’den sonra Selânik, Osmanlı İmparatorluğu’nun en canlı merkezi oldu. II. Meşrutiyet’in ilânıyla sonuçlanacak süreç burada başladı. Bu kitapta Selânik’in “altınçağı” olan dönem ve bu dönemin sona erişiyle ilgili farklı bakış açıları, değişik kesitler bulacaksınız.

“Selânik, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yavaş yavaş, reformcularla saltanat yandaşlarının kıyasıya mücadele ettikleri, çürüyen bir Osmanlı İmparatorluğu’nun en dinamik kutbu haline gelir. Doğu’yla Batı’yı birleştiren kavşak olarak, modern Avrupa’nın bilgilerine, tekniklerine, düşüncelerine ve âdetlerine açılır ve yüzyıllardır süregelen uyuşukluğundan sıyrılıp ateşli bir inşaat alanına dönüşür. Bu inşaat alanında farklı farklı topluluklar çalışsa da, başlıca zanaatkârlar, Fransızca’nın egemen olduğu yeni bir eğitim sistemiyle ‘yeniden doğan’ Yahudilerdir.”
GILLES VEINSTEIN

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Selânik’in Gizemi
Ah, Allegra
İki Yüzyıl Arasında Kalan Bir Kent
Seküler Bir Paradoks
Yenilenme
Ladino ve Judezmo
Müslüman ve Dönme Selânik
Pastelas ve Fritadas
Selânik’in Yunanlıları
Solun, Bir Slav Kenti mi?
Küçük Bir Ermeni Cemaati
Yörenin Batılıları
Kozmopolit Bir Kentleşme
Fabrika Bacalarından Tüten İlk Dumanlar
Osmanlı Sosyalizminin Doğuşu
Önce Fransızca
Devrim Selânik’te Başlar
Yıl 1912, Yunanlılar Kente Girer
Dünya Savaşında
Yangının Rolü
Kitabın Adı
Selânik 1850-1918
ISBN
9789750516467
Orijinal Adı
Salonique 1850-1918 La “ville des Juifs” et le réveil des Balkans
Kapak
1920’lerin başında Selânikli İsrael ailesinin üç kuşağı birarada. Resmin solundaki anne, baba ve çocuk 1943’te Nazi temerküz kampında öldü. (Mişel İsrael’in kendi arşivi)
Yayın No
İletişim - 539
Dizi No
Tarih - 87
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
376 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
330 gr
Baskı
1. baskı - Kasım 2014
Derleyen
Gilles Veinstein
Çeviren
Cüneyt Akalın
Yayına Hazırlayan
Can Belge
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Birhan Koçak
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Gilles Veinstein

1945’te Paris’te doğdu. Tarih eğitimi yanında, Doğu Dilleri Okulu’nu bitirdi. 1988’de Toplum Bilimleri Yüksek Okulu’nda kendisi için kurulan “Osmanlı ve Türk Tarihi” kürsüsüne seçildi. Aynı yüksek okulda, Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi’yle ortak, Türk Alanı Üzerine Araştırmalar Merkezi’ni yönetiyor. Gilles Veinstein, 1999 yılında Collège de France’da, ilk defa açılan “Osmanlı ve Türk Tarihi” kürsüsüne seçildi. Turcica dergisinin yöneticiliğinin yanında, Osmanlı ve İslâm tarihi üzerine birçok kitap ve makalesi bulunuyor.

Yazarın Türkçe’de yayımlanmış eserleri: Selânik 1850-1918. Yahudilerin Kenti ve Balkanların Uyanışı (der. Gilles Veinstein, çev. Cüneyt Akalın, İletişim Yayınları, 1999) ve İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi’nin Fransa Anıları: Kafirlerin Cenneti (çev. Murat Aykaç Erginöz, Ark Yayınları, 2002)