Savaştan Barışa Giden Yol
ISBN
9789750504839

2. baskı - Şubat 2017
192 sayfa


27,00 TL
21,60 TL

Savaştan Barışa Giden Yol

Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri
Damla Demirözü

1919’da “Megali İdea”yı gerçekleştirmek için İzmir’e çıkan Yunan ordusu, 1922’de Türk direnişi karşısında yenilip Anadolu’yu terk etmişti. Türk tarih yazıcılığı açısından “Kurtuluş Savaşı”, Yunan tarih yazıcılığı açısından ise “Küçük Asya Felaketi” olan bu olay, Ege’nin iki yakası arasındaki uçurumu giderek büyüttü. Ancak Türkiye ve Yunanistan arasında kurulacak dostluğun hem Balkanlar hem de Avrupa coğrafyası açısından ne kadar kıymetli olacağının farkında olan Mustafa Kemal ile Venizelos’un bu gidişi durdurmadaki kararlılığı, yaklaşık on yıl içinde, iki ülkeyi savaştan barışa taşıdı.

1919’da “Megali İdea”yı gerçekleştirmek için İzmir’e çıkan Yunan ordusu, 1922’de Türk direnişi karşısında yenilip Anadolu’yu terk etmişti. Türk tarih yazıcılığı açısından “Kurtuluş Savaşı”, Yunan tarih yazıcılığı açısından ise “Küçük Asya Felaketi” olan bu olay, Ege’nin iki yakası arasındaki uçurumu giderek büyüttü. Ancak Türkiye ve Yunanistan arasında kurulacak dostluğun hem Balkanlar hem de Avrupa coğrafyası açısından ne kadar kıymetli olacağının farkında olan Mustafa Kemal ile Venizelos’un bu gidişi durdurmadaki kararlılığı, yaklaşık on yıl içinde, iki ülkeyi savaştan barışa taşıdı. Savaştan Barışa Giden Yol, ülkelerinin kaderleri üzerinde büyük etkileri olan iki liderin ve diğer yöneticilerin barış için harcadıkları çabayı gözler önüne sererken, Türkiye açısından pek bilinmeyen bir noktayı merkez alarak, dönemin Yunanistan’ındaki tartışmaları da inceliyor. Özellikle Megali İdea’nın yaratıcısı Venizelos’un barışı kurmak için harcadığı çaba, ilk kez yayımlanan belgeler ve kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla ortaya konuluyor. 1930 Türk-Yunan yakınlaşmasını, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın Lozan Antlaşması sonrası ilişkilerini ortaya koyan, yakın dönem tarihimizin az işlenen konularından birine ışık tutan önemli bir çalışma.
Kitabın Adı
Savaştan Barışa Giden Yol
Alt Başlık
Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri
ISBN
9789750504839
Yayın No
İletişim - 1212
Dizi No
Tarih - 43
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
192 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
161 gr
Baskı
2. baskı - Şubat 2017 (1. baskı - Mart 2007)
Yazar
Damla Demirözü
Editör
Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Damla Demirözü

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı’nda öğretim görevlisidir. 1994 yılında aynı okulda Yunan Dili ve Edebiyatı’nı (Eski Yunan ve Latin dilleri) bitirmiş, 1995 yılında YÖK’ün Çağdaş Yunan Dili’nde yüksek lisans yapmak üzere Yunanistan’a (Atina Üniversitesi’ne) gönderdiği ilk öğrenci olmuştur. İki ülkenin tarihlerini nasıl algıladıkları, Türk-Yunan tarih yazıcılığında “öteki”, mübadele, göç ve Türk-Yunan edebiyatı konusunda araştırmalar yapmaktadır. Bilgi Üniversitesi tarafından yayımlanan Yeniden Kurulan Yaşamlar adlı kitapta “Yunan Düzyazınında 1922 ve Zorunlu Göç” bölümünü yazmış, Yunaca’dan Türkçe’ye çeşitli kitap ve makaleler çevirmiştir.