Sanat Manifestoları

Avangard Sanat ve Direniş
Ali Artun (Der.)

Sanat manifestoları 20. yüzyılda sanatın tarihinin en sahici belgeleridir. O nedenle manifestolara başvurmadan modernizmi ve avangardı canlandırmak boşunadır. Onlar, çağdaş sanatın bilinçaltının da şifreleri sayılır.

Sanat manifestoları 20. yüzyılda sanatın tarihinin en sahici belgeleridir. O nedenle manifestolara başvurmadan modernizmi ve avangardı canlandırmak boşunadır. Onlar, çağdaş sanatın bilinçaltının da şifreleri sayılır. Ayrıca, sanat manifestolarının gücü, başta felsefe ve politika olmak üzere, sanatın ötelerinde de etkili olur. Çağdaş eleştirel düşüncenin esin kaynaklarından biri, bu manifestoların modernliğe karşı yürüttüğü inatçı muhalefettir.
Sanat Manifestoları derlemesi, sanatı ve hayatı aklın egemenliğinden sökmeye çalışan, hayal gücünü özgürleştiren ve sanatın özerkliğini kuran avangard hareketlerin bildirilerini biraraya getiriyor. 20. yüzyılda avangardın vaat ettiği umudun ve direnişin yüzyıl dönümündeki izlerini sürüyor.

Modernizm olarak bilinen kültürel devrimi, öncelikle manifesto biçiminden yaptığı uyarlamalar dolayısıyla kavrıyoruz.
Janet Lyon

 

 Kitapta yer alan bölümler
Manifesto, Avagard Sanat ve Eleştirel Düşünce
Kaiser Oktavianus’tan
Şiir Sanatı
Dorian Gray’in Portresine Önsöz
Zarla Şans Dönmeyecek
Fütürizm Manifestosu
Mutlak Ekspresyonizm Manifestosu
Bütün Sanatçılara, Müzisyenlere ve Şairlere
Dadaist Manifesto
Dada Manifestosu
Dada ManifestosuSıradan Aşk ile Kalbi Vuran Aşk Üzerine Dada Manifestosu
Yamyam Manifestosu
Bay Picabia Dadacılardan Ayrılıyor
Merz’den
İnek Manifestosu
İ (Bir Manifesto)
Yapay Cehennemler: 1921 Dada Sezonu Açılışı
Sürrealizm Manifestosu
Sürrealist Araştırmalar Bürosu Bildirisi
Papa’ya, Dalai Lama’ya, Buda Okullarına Mektup
Bağımsız ve Devrimci Bir Sanat İçin
Üçüncü Sürrealizm Manifestosuna Önsöz ya da Değil
Yaşayan Eserleriyle Sürrealizm
Manifesto
Niçin Letrizm?
Sitüasyonların İnşası ve Uluslarası Sitüasyonist Akımın Etkinlik ve Örgütlenme Koşulları Üzerine Rapor
Amsterdam Bildirisi
Yeni Bablil
Sitüasyonist Tavırlar
Dérive Kuramöı
Olumsuzlama ve Prelüd Olarak Détournement
Sitüasyonistler: Enternasyonel Manifesto
Devrimci Programın Birliğini Tanımlamaya Doğru
Gündelik Hayatta Bilinçli Değişimler İçin Perspektifler
DüşmanınPolitikada veya Sanatta Yeni Eylem Biçimleri ve Sitüasyonistler
Düşmanın Portresi
Anarchy in the UK/ God Save the Quenn
Kışkırtıcı Metinler
Çağdaş Sanat Üzerine On Beş Tez
Kitabın Adı
Sanat Manifestoları
Alt Başlık
Avangard Sanat ve Direniş
ISBN
9789750508288
Kapak
Man Ray, Cadeau (1921)
Yayın No
İletişim - 1536
Dizi No
Sanat Hayat - 20
Alan
Sanat
Sayfa Sayısı
377 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
365 gr
Baskı
4. baskı - Ekim 2015 (1. baskı - Kasım 2010)
Derleyen
Ali Artun
Çeviren
Erdoğan Alkan, Sabahattin Eyüboğlu, Melih Cevdet Anday, Ece Erbay, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, Can Gündüz, Ufuk Kılıç, Kaya Özsezgin
Dizi Editörü
Ali Artun
Yayına Hazırlayan
Elçin Gen
Kapak Tasarımı
Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asude Ekinci
Dizin
Elçin Gen
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ali Artun

ALİ ARTUN 1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kuruluşuna katıldı. Bu tarihten başlayarak galerinin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje-Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu yüzü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon-Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayımlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat-Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006), Müze ve Modernlik (2006), Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017).