Parçalanmış Adalet
ISBN
9789750508813

1. baskı - Nisan 2011
279 sayfa


34,50 TL
27,60 TL

Parçalanmış Adalet

Türkiye’de Özel Ceza Yargısı
Haluk İnanıcı (Der.)

Parçalanmış Adalet, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin devamı gibi kurulan ve işleyen “özel yetkili ağır ceza-özel soruşturma” modelini ele alıyor, bu soruşturma ve yargılama yönteminin “adil yargılama” açısından oluşturduğu tehdidin çeşitli boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Parçalanmış Adalet, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin devamı gibi kurulan ve işleyen “özel yetkili ağır ceza-özel soruşturma” modelini ele alıyor, bu soruşturma ve yargılama yönteminin “adil yargılama” açısından oluşturduğu tehdidin çeşitli boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor: Göz ardı edilen sanık ve müdafi hakları, kanuna aykırı şekilde yapılan uygulamalar, “terör suçlusu” olarak değerlendirilen çocukların yargılanmaları, askerî yargının doğurduğu sorunlar, gizli tanık uygulaması, bilgisayarlarda yapılan aramalar, son çare olarak başvurulması gereken “tutuklama” kararının kural haline gelmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları… 
Ceza ve ceza yargılaması hukuku, “iktidar” olgusuyla çok yakından ilgili bir kavram. Ceza hukukunun her alanı aynı zamanda bir iktidar alanı. Bu açıdan bir ülkenin hukuku, mevcut kanunları ve uygulamalarıyla, yönetilenlerle yönetenler arasındaki “iktidar savaşı”nın kurallarının konulduğu bir alan. Türkiye’de de durum farklı değil: Otoriter zihniyet ve ona karşı verilen demokratik mücadele tarihi, bir politik süreç olarak analiz edilebileceği gibi, “insan hakları”nın ülkemizdeki seyri olarak da okunabilir. Parçalanmış Adalet’te, bu çerçeve içinde Türkiye’de özel ceza yargısının kişi hak ve özgürlüklerini ihlal/tehdit eden nitelikleri deneyimli hukukçular tarafından değerlendiriliyor.  
Seda Akço Bilen, Ergin Cinmen, Turgay Demirci, Erdal Doğan, Fikret İlkiz, Haluk İnanıcı, Ercan Kanar ve Ümit Kardaş’ın yazılarıyla…


Kitabın Giriş yazısını okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Örfi İdare Yargısından Yeni Devlet Güvenlik Mahkemelerine Sanık Hakları
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nce Üretilen Hukuk
Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Üzerine
Terörle Mücadele Kanunu’nun Çoklukla Mücadelesi
Çift Başlı Yargının Yarattığı Sorunlar
Yargıyı Etkilemek: Adil Yargıyı Etkilemek, Gizliliğin İhlali Suçlarıyla Ortaya Çıkan Karmaşayı Çözmek İçin Yapılan Kısa Bir Değerlendirme
Gizli Tanık
İddianameler ve İddianamelerin Kabulünde Savunma Hakkı
Kitabın Adı
Parçalanmış Adalet
Alt Başlık
Türkiye’de Özel Ceza Yargısı
ISBN
9789750508813
Yayın No
İletişim - 1585
Dizi No
Bugünün Kitapları - 128
Alan
Hukuk İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
279 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
230 gr
Baskı
1. baskı - Nisan 2011
Derleyen
Haluk İnanıcı
Editör
Kıvanç Koçak
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Oben Üçke
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Haluk İnanıcı

Çocukluğunu İstanbul’un Tophane, Galata, Bayrampaşa, Karagümrük semtlerinde geçirip askerî ve sivil cümle okulları kâmilen bitirdi. 12 Eylül 1980 askerî darbe sürecinde üsteğmenken emekli edildi. 1983 yılından beri serbest avukatlık yapıyor. Daha önce yayımlanmış kitapları: 21. Yüzyılda Avukatlık ve Baro (makaleler, 2008, Legal Yayınevi); Rugan Ayakkabılı Teğmen (roman, 2010, Everest Yayınları), Parçalanmış Adalet (derleme, 2011, İletişim Yayınları); Dinle Lisa (roman, 2013, İletişim Yayınları); Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek (derleme, 2015, İletişim Yayınları); Aşkın Yedi Menzili (roman, 2016, İletişim Yayınları).