Osmanlı'nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi
ISBN
9789750511769

3. baskı - Ekim 2018
215 sayfa


29,00 TL
23,20 TL

Osmanlı'nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi

Emine Tuğcu

Osmanlı aydınları, modern edebiyatın inşa sürecinde var olan sistemi ne ölçüde dönüştürebildiler? Osmanlı şiirinin değişim ve dönüşümünü tarihsel bir perspektifle eleştiri üzerinden değerlendiren bu kitap, modern şiirin oluşum evrelerini tartışmaya açıyor.

Osmanlı aydınları, modern edebiyatın inşa sürecinde var olan sistemi ne ölçüde dönüştürebildiler? Osmanlı şiirinin değişim ve dönüşümünü tarihsel bir perspektifle eleştiri üzerinden değerlendiren bu kitap, modern şiirin oluşum evrelerini tartışmaya açıyor.
 
Emine Tuğcu, gerçekçilik, güzellik, orijinallik, taklit, şiir dili gibi kilit kavramlardan yola çıkarak, eleştiriye konu edilen bu kavramların nasıl farklı anlamlar kazandıklarını ve eleştiri geleneğinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde nasıl korunduğunu ortaya koyuyor.
 
Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci, Beşir Fuat, Recaizâde Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin, Ahmet Haşim, Mehmet Âkif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Gökalp gibi Türk edebiyat tarihine yön veren şairlerin eleştiri alanında yaptıkları katkıları bütüncül bir bakışla ele alan Osmanlı’nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi, Osmanlı edebiyatının günümüzdeki yansımalarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.
 
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Osmanlı'nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi
ISBN
9789750511769
Yayın No
İletişim - 1868
Dizi No
Edebiyat Eleştirisi - 37
Alan
Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa Sayısı
215 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
183 gr
Baskı
3. baskı - Ekim 2018 (1. baskı - Mayıs 2013)
Yazar
Emine Tuğcu
Editör
Berna Akkıyal
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Birhan Koçak
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Emine Tuğcu

Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2004’te mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü yüksek lisans programını 2007’de sunduğu “Şehrengizler ve Âyîne-i Hûbân-ı Bursa: Bursa Şehrengizlerinde Güzeller” başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora derecesi alan Tuğcu, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Osmanlı edebiyatı üzerine dersler veriyor.