Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908)
Çeviri
Osman Yener

ISBN
9789750507502

3. baskı - Şubat 2019
438 sayfa


45,00 TL
36,00 TL

Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908)

Selçuk Akşin Somel

Selçuk Akşin Somel, eğitim alanındaki modernleşme hamlesinin çerçevesini ve etkisini, taşrayı da hesaba katan bir bakışla ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi 1839-1908, Osmanlı eğitim ve modernleşme tarihini anlamak için de temel bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği modernizasyon ve reform süreci, kamu eğitimindeki reformların sağlıklı bir değerlendirmesi yapılmadan anlaşılamaz. Birörnekleşme, disiplin ve etkinlik, gerek merkezde gerekse taşrada malî ve idarî sistemi yeniden yapılandıran Osmanlı ıslahatçılarının ana prensipleri oldu. Bu prensipleri hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan memurlar Osmanlı okullarında yetişti.
Bir kurum olarak devlet okulları, imparatorluk sınırları içindeki halkta düzen, disiplin ve verimlilik gibi fikirlerin uyanmasına yardım etti. II. Abdülhamid döneminde dinsel ve otoriter değerler yukarıdaki fikirlerle birleştirilerek eğitim tedrisatına eklemlenmişti. Özellikle nizam ve disiplin fikri Osmanlı kamu eğitiminde birörnekleşmenin giderek ağırlık kazanmasına yol açmış, bu eğilim baskın Osmanlı kültüründen farklı yapıda olan pek çok etnik grup için eğitimin yetersiz kalması sonucunu doğurmuştu.
Eğitim alanı aynı zamanda, 19. yüzyılın kapitalist dinamiklerinin ihtiyaçlarıyla, milliyetçiliğin etkisiyle ve devletin makbul vatandaş talepleriyle de bağlantılı olarak biçimlendi. Dolayısıyla taşrada ortaya çıkan tepkilerin bu nedenleri de içerecek şekilde düşünülmesi gerekir.
Selçuk Akşin Somel, eğitim alanındaki modernleşme hamlesinin çerçevesini ve etkisini, taşrayı da hesaba katan bir bakışla ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi 1839-1908, Osmanlı eğitim ve modernleşme tarihini anlamak için de temel bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.


Kitabın İngilizce baskısına yazılmış Önsöz'ü okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908)
ISBN
9789750507502
Orijinal Adı
The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, 1893-1908 | Islamization, Autocracy and Discipline
Yayın No
İletişim - 1461
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 244
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
438 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
353 gr
Baskı
3. baskı - Şubat 2019 (1. baskı - Mart 2010)
Yazar
Selçuk Akşin Somel
Çeviren
Osman Yener
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Begüm Güzel
Dizin
Ekrem Buğra Büte
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Selçuk Akşin Somel

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde (1987), doktora eğitimini Bamberg Üniversitesi'nde Türkoloji, tarih ve sosyoloji üzerine tamamladı (1993). Boğaziçi Üniversitesi (1985-1988), Freiburg Üniversitesi (1988-1991) ve Bilken Üniversitesin'de (1993-2002) dersler verdi. 19. yüzyılda Osmanlı eğitim; reform döneminde Osmanlı bürokrasisindeki dönüşüm; Balkanlar, Doğu Anadolu, Arap Yarımadası ve payitaht ilişkileri; Balkanlar'daki milliyetçi hareketler, 19. yüzyıl Osmanlı siyasal düşüncesi ve ayrıca Tanzimat döneminde kadınlara yönelik politikalar üzerine çalışmaları bulunan yazar, halen Sabancı Üniverstiesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesidir.